Werkloosheid (vakantie)    Werkloosheidswet (WW) 


Werkloosheid (vrijwilligerswerk)

Datum laatste wijziging: 7 september 2019  |  Trefwoorden: Werkloosheid, Vrijwilligerswerk, UWV, Arbeidsinactiviteit

Inhoud

  1. Vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV
  2. Nalevingscampagne
  3. UWV dwarsboomt vrijwilligerswerk
  4. Regels WW-ers vrijwilligerswerk 2015
  5. Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
  6. Vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering in 2019 verruimd

Vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV

Mensen met een WW-, WGA-, Ziektewet of Wajong-uitkering moeten dat aan het UWV doorgeven en wel binnen 1 week nadat het vrijwilligerswerk is gestart.

Nalevingscampagne

Op 19 sept. 2011 is de nieuwe nalevingscampagne ‘(Bij)verdienen en vrijwilligers en een uitkering’ gestart. Het doel van de campagne is om bij klanten van UWV en gemeenten duidelijk onder de aandacht te brengen wat uitkeringsinstanties verstaan onder werk. De campagne is onderdeel van ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit’, de doorlopende campagne die het ministerie van SZW samen met UWV, gemeenten en SVB voert om bewustwording onder uitkeringsgerechtigden te vergroten. ‘(Bij)verdienen en vrijwilligers en een uitkering’ richt zich duidelijk op de meldingsplicht van werk naast de uitkering. De hoofdboodschap van de campagne is: ook al geef je het werk dat je doet naast je uitkering een andere naam, het is en blijft werk. En dat moet iemand melden bij je uitkeringsinstantie. Uit onderzoek in focusgroepen bleek dat de meeste uitkeringsgerechtigden wel weten dat ze betaald of onbetaald werk naast hun uitkering moeten melden. Maar in de praktijk verschilt hun definitie van werk vaak van die van uitkeringsinstantie. Een klusje voor de buren, regelmatig oppassen, vrijwilligerswerk, het valt allemaal onder de definitie werk. Ook als er alleen een onkostenvergoeding tegenover staat. Melden heeft niet automatisch gevolgen voor de uitkering, maar het kan wel.


UWV dwarsboomt vrijwilligerswerk

Vrijwilligersorganisaties hebben last van het UWV dat werkverdringing door vrijwilligers wil voorkomen. Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) tegenover NU.nl.
"Iemand mag best een kopje koffie drinken bij een oudere", laat het UWV weten in een reactie tegenover De Telegraaf. "Maar vervolgens het huis stofzuigen mag niet, dat werk kan ook betaald gedaan worden." (Bron: 3 mrt. 2014)

Regels WW-ers vrijwilligerswerk 2015

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen.

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. Een vrijwilliger mag met een WW-uitkering niet meer verdienen dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. (Bron: UWV, 1 jan. 2015)

NB: Volgens het regeerakkoord 2018 (Rutte 3) gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1500 naar € 1700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019. Op grond van de vrijwilligersregeling hoeft een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) geen loonheffing in te houden op een vergoeding (of verstrekking) aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. De verhoging van € 200 is nog niet wettelijk geregeld.

Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk

U wilt vrijwilligerswerk doen, maar heeft problemen met het UWV? U bent een vrijwilligersorganisatie, maar iemand met een WW-uitkering mag niet bij u aan de slag? Meld het bij het NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

Als het goed is, is het vanaf 1 januari 2015 een stuk makkelijker om vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een WW-uitkering. Vereniging NOV wil daar wel zeker van zijn en houdt een vinger aan de pols. Gaat er iets niet goed? Heeft u problemen met de nieuwe regeling? Meld het, zodat het NOV de nieuwe regeling WW en vrijwilligerswerk kan evalueren met het ministerie van SZW. Uw melding is anoniem. (Bron: SSKW, 19 jan. 2015)

Vrijwilligerswerk tijdens WW-uitkering in 2019 verruimd

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019.

Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status*. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Dat gaat straks veranderen, waardoor bijvoorbeeld ook lokale buurtinitiatieven en vakbonden in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk met behoud van WW.

UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan. (Bron: Rijksoverheid, 29 nov. 2018)

Ga terug naar rubriek Werkloosheid.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Werkloosheid (vakantie)    Werkloosheidswet (WW)