Studiekosten verrekenen met bruto loon?    Kan ik mijn saldo levenloopregeling gebruiken voor een pensioenstorting 

Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV?

Vraagbaak  |  12 juni 2016  |  Trefwoorden: UWV, Wederzijds goedvinden (ontslag), Werkloosheid, Ziektewet, WIA

Vraag

Mijn man is sinds december 2008 werkloos. Hij heeft geen WW en ook geen Ziektewet aangevraagd doordat hij dit psychisch en fysiek niet kon opbrengen. Nu is het ons duidelijk geworden dat hij arbeidsongeschikt is; alleen is dit nog niet vastgesteld. Hij heeft nu geen inkomen en wij vroegen ons af of hij alsnog arbeidsongeschikt kan worden verklaard en daaruit volgend recht zou kunnen hebben op een WIA uitkering.
Omdat mijn man regelmatig ziek was is hij ontslagen met wederzijds goedvinden. Hij was ook na het ontslag al ziek, zowel psychisch als lichamelijk. Het is nu na jaren gebleken dat hij slaapapneu heeft met alle gevolgen van dien.
In de tijd na zijn ontslag werkte ik ook en we konden rondkomen van mijn inkomen.

De reden dat niemand mijn man heeft ziek gemeld, weet ik het zelf ook niet. Hij was er niet toe in staat en ik heb het geprobeerd bij de instanties om in ieder geval een WW-uitkering aan te vragen, maar er werd gezegd dat hij zelf het een en ander moest regelen. Maar dat kon hij niet. En ik heb het toen maar gelaten.

Antwoord

Mijn inschatting is, dat uw man in ieder geval in 2009 recht op een WW of ZW-uitkering zou hebben gehad. Maar dat had gewoon aangevraagd moeten worden bij het UWV.
Ik begrijp ook niet waarom de werkgever (kennelijk) geen advies in die richting heeft gegeven. Enige begeleiding bij het ontslag was wel op z’n plaats geweest. Helaas is hier niets meer aan te doen.
De melding bij het UWV Werkbedrijf moet officieel plaatsvinden op de eerste werkdag nadat de medewerker werkloos is geworden. De werknemer kan zich al 4 maanden voor de eerste werkloosheidsdag bij het UWV Werkbedrijf inschrijven. Bij te laat aanmelden van de werkloosheid of te laat aanvragen van de uitkering volgt een waarschuwing. Is de werkloze evenwel meer dan 14 dagen (10 kantoordagen) te laat of had hij reeds eerder hetzelfde verzuim (in de laatste twee jaar), dan volgt doorgaans een boete (of maatregel). Wacht de werkloze langer dan 26 weken, dan komt mogelijk het recht op uitkering gedeeltelijk te vervallen, namelijk voor het deel dat ziet op de periode dat langer dan 26 weken geleden is. Bij gevolg als je die lijn doortrekt is er nu geen enkel recht meer op een uitkering.
Om daar helemaal zeker van te zijn kan hij nog ziek gemeld worden bij het UWV, maar ik schat in dat dat praktisch geen nut heeft.
We hebben al vastgesteld dat u ook niet in aanmerking komt voor een Bijstandsuitkering.
Uiteraard kunnen we de feiten niet meer controleren, maar als deze juist zijn is de slechte begeleiding van de werkgever bij het ontslag en de botheid van het UWV schrijnend. 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Studiekosten verrekenen met bruto loon?    Kan ik mijn saldo levenloopregeling gebruiken voor een pensioenstorting