Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald?    Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV? 

Studiekosten verrekenen met bruto loon?

Vraagbaak  |  15 juni 2016  |  Trefwoorden: Studiekosten, Verrekening, Onbelast

Vraag

Ik heb vandaag een vraag ontvangen van een cliënt  inzake het verrekenen van studiekosten bij uit diensttreding:
De betreffende werknemers dienen ieder nog de door de werkgever betaalde cursuskosten/lidmaatschappen terug te betalen, omdat ze tussentijds vertrekken.
Zij hebben daarvoor indertijd een overeenkomst getekend. Deze kosten zijn destijds rechtstreeks netto aan de cursusorganisaties betaald.
Het voorstel van de werknemers is om deze bedragen ieder met hun bruto-eindafrekening in juli 2016 te verrekenen, dus om de bedragen in mindering te laten strekken op hun bruto-eindafrekening. Daardoor wordt de verrekening in de loonheffingssfeer betrokken. Ik was eigenlijk van plan gewoon terugbetaling te vragen voor 1 juli 2016 of de bedragen anders in te houden op het nettoloon.

Ik heb hierover drie korte vragen:

1. Kan dit voorstel van de mannen en mag dit zonder fiscale consequenties en moet dit op een of andere manier zichtbaar worden gemaakt op hun loonstrook van juli 2016?
2. Moet dit in mindering op het nettoloon of kan dit ook in mindering op het brutoloon?
3. Of is het verstandiger dit geheel te scheiden en hen gewoon de kosten apart netto aan ons te laten betalen?
Zou je aan ons kunnen aangeven welke van de bovenstaande situaties fiscaal toegestaan is?

Antwoord

Ik kan hierover kort zijn:
In principe kunnen de kosten gewoon met het bruto loon worden verrekend. Het moeten wel kosten zijn voor een opleiding/training die dient voor een opleiding voor een vak, om bij te blijven of om zakelijk vooruit te komen.
Zelfs als de studie niet voor hun eigen functie is of niet ten nutte van het bedrijf zelf is.
Uiteraard moet dit gewoon op de loonstrook verantwoord worden. De medewerker en werkgever tekenen een verklaring dat zij zijn overeengekomen, dat de studiekosten in mindering worden gebracht op het salaris.
Daarbij kan ook worden opgenomen dat het niet ten koste gaat van de vakantietoeslag (de terugbetaling gaat immers van het bruto loon af). Maar dit laatste hoeft niet. Dat betekent dat het 8% scheelt van het bedrag van de terugvordering.
Overigens moet de terugbetaling vooraf goed zijn overeengekomen en de medewerkers moeten zelf ontslag nemen. Wanneer ze namelijk worden ontslagen is verrekenen meestal niet toegestaan.
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer moeten meeruren worden uitbetaald?    Kan een werknemer na 8 jaar nog ziekgemeld worden bij UWV?