Verrekening

Datum laatste wijziging: 1 oktober 2016  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Burgerlijk wetboek
 2. Personeelslening
 3. Studiekosten
 4. Nevenwerkzaamheden
 5. Ontslag
 6. Loonbeslag

Burgerlijk wetboek

Zolang er een arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat, mag verrekening zonder instemming van de werknemer alleen in de volgende situaties (art 7:632 BW) plaatsvinden:
 • de werknemer moet aan de werkgever een schadevergoeding betalen wegens opzettelijk, bewust roekeloos handelen of bijvoorbeeld diefstal;
 • de werknemer moet aan de werkgever een boete betalen. De boete mag maximaal 10% van loon bedragen. De werkgever is verplicht aan de werknemer schriftelijk mee te delen welke boete(s) er is opgelegd, op welke datum en waarom;
 • te veel betaald loon, onder de voorwaarde dat de verrekening zo snel mogelijk gebeurt;
 • een voorschot op het loon, mits dat tevoren schriftelijk is vastgelegd en door de werknemer is ondertekend;
 • de huur van een dienstwoning waarin de werknemer woont.
Overige situaties waarin 'verrekening' een rol speelt zijn:

Personeelslening

Uiteraard moet een personeelslening worden terugbetaald c.q. afgelost. Voor de aflossing is bepaald dat deze er niet toe mag leiden dat de werknemer netto minder verdient dan 90 procent van bijstandsnorm, ook wel de 'beslagvrije voet' genoemd, zie meer in subrubriek Personeelslening.

Studiekosten

Tussen de werkgever en werknemer kunnen (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt om de vergoeding geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien onverhoopt het diploma niet wordt gehaald of de werknemer voortijdig vertrekt, zie Studiekosten.

Nevenwerkzaamheden

Inkomsten uit nevenfuncties van politieke ambtsdragers van onder meer overheid, provincies en gemeenten worden (gedeeltelijk) met het loon verrekend, zie Nevenwerkzaamheden.

Ontslag

De verrekening bij een ontslag betreft vele aspecten, waaronder teveel/te weinig genoten vakantiedagen, 13e maand, leaseauto et cetera, zie Arbeidsvoorwaarden bij ontslag.

Loonbeslag

Een derde kan beslag laten leggen op het loon dat een werkgever verschuldigd is aan de medewerker, het gaat hier veelal om een beslissing van de rechter die loonbeslag wordt genoemd. Een deel van het loon kan niet in beslag worden genomen; dat is de beslagvrije voet, zie Loonbeslag.