Getuigschrift    Identiteitsbewijs 


Hiërarchie wetgeving

Datum laatste wijziging: 11 maart 2017  |  Trefwoorden: Arbeidsrecht, Hiërarchie, Rangorde, Wetten

Inhoud

  1. Beperkingen volgens rangorde
  2. Hiërarchie
  3. Juridische status

Beperkingen volgens rangorde

De Nederlandse wetgeving legt beperkingen op aan onder meer CAO's en arbeidscontracten. Op haar beurt is de Nederlandse wetgeving onderworpen aan diverse internationale verdragen e.d. die door ons land zijn ondertekend, waaronder de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)¹ van de Verenigde Naties en de Raad van Europa.

¹De International Labour Organisation (ILO) opgericht in 1919 en vanaf 1946 verbonden aan de VN. De ILO heeft als doel het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De besluitvorming is tripartiet: regeringen, werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. In de loop der jaren zijn binnen de ILO meer dan 180 arbeidsverdragen tot stand gekomen. Die hebben o.m. betrekking op arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, slavernij, het stakingsrecht en de vrijheid van vereniging en vergadering (Bron: Amnesty International). Lees ook het artikel Werken aan sociale rechtvaardigheid van Ton Schoenmaeckers.

Hiërarchie

Er is een hiërarchie (rangorde) te onderkennen, waarbij het lagere niveau niet mag afwijken van wat het hogere niveau voorschrijft, zie onder:

Internationale wetten, verdragen en handvesten, waaronder EU-richtlijnen en verordeningen

Nederlandse wetgeving

Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s)

Arbeidsreglement*

Individueel arbeidscontract.

* Ook wel Arbeidsgids, Personeelsgids, Personeelshandboek, Handboek Personeelszaken of Handboek Personeel genoemd.

Juridische status

Tot 1997 had ook het arbeidsreglement van een onderneming een juridische status, mits voldaan was aan een aantal eisen. Vanaf 1997 wordt in de wetgeving - indien wordt afgeweken van de betreffende CAO, dan wel geen CAO aanwezig is - in sommige wetsartikelen een juridische status toegekend aan een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, overeenstemming die vaak in een arbeidsreglement wordt vastgelegd. Zie bijvoorbeeld artikel 4.6. Compensatie met vakantieaanspraken uit de Wet arbeid en zorg.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Getuigschrift    Identiteitsbewijs