Arbeidswetgeving op de schop. O ja?

Opinie  |  ma 8 aug 2022  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , ,

Per 1 augustus zal het arbeidsrecht fors gewijzigd worden staat in diverse publicaties. Dit zal voor werkgevers ingrijpende gevolgen hebben. Maar is dat wel zo?
 
Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben ingestemd met het voorstel voor de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.

EU-richtlijn

De EU-richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen, en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De vier belangrijkste wijzigingen zijn:
  • uitbreiding van de informatieplicht,
  • kosteloos aanbieden van verplichte scholing en
  • verbod op nevenwerkzaamhedenbeding.
  • Ook hebben werkende ouders vanaf 2 augustus recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Informatieplicht

Werkgevers hebben al een informatieplicht over o.a. het loon, functie en standplaats en ingangsdatum en duur van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus komt daar nog bij de plicht om de werknemer op de hoogte te stellen op het recht van scholing, betaald verlof en ontslagprocedures. Werkgevers die met oproepkrachten werken moeten vastleggen op welke tijden zij opgeroepen worden.
 
Nu lijken dit allemaal ingrijpende veranderingen, ware het niet dat menige werkgever dit jaren geleden al in de PersoneelsGids en in een Verlofreglement heeft opgenomen en N.B. de Nederlandse arbeidswetgeving op genoemde punten al lang is aangepast of dit zelfs al een halve eeuw voorschrijft.
 
Het probleem van de EU richtlijnen is dat deze wellicht noodzakelijk zijn voor landen, die nog lang niet zover zijn en waarschijnlijk de richtlijnen (zoals gebruikelijk) toch aan hun laars lappen, maar geeft voor Nederland alleen maar verwarring m.b.t. bestaande wetgeving.

Ben ik daar veratwoordelijk voor?

Al jaren pleit HR-kiosk voor een goed Verlofreglement en een PersoneelsGids waar alle voorwaarden overzichtelijk in zijn beschreven. Gewoon voldoen aan de informatieplicht.
In de huidige (al jaren bestaande) arbeidswetgeving is al de verantwoordelijkheid van de werkgever beschreven. Misschien niet al te expliciet, maar nu al voldoende om een werkgever aan te klagen, die niet als een goed werkgever heeft gehandeld.
 
Lees bijvoorbeeld een artikel dat ik jaren geleden (toen was het totale vermogen nog maar 1300 miljard) al eens schreef: Pensioen, ben ik daar verantwoordelijk voor?
 
Omdat de meeste EU landen totaal verschillen v.w.b. sociale- en fiscale wetgeving en dat misschien ook wel voorlopig zo moet zijn, is het ondoenlijk om  steeds weer aan de  nieuwe grillen van de EU te voldoen, terwijl onze huidige wetgeving al jaar op jaar wordt gewijzigd. Of de zogenaamde richtlijn al jaren in ons BW is opgenomen.
Daar hebben we de EU niet voor nodig!

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info