Gommer Advocaten

Datum laatste wijziging: 12 juni 2024  |  Trefwoorden: , , , , ,

 

Saal van Zwanenbergweg 25Gommer Advocaten
5026 RM Tilburg
013-5 070 740

Over Gommer Advocaten

Bij Gommer Advocaten zijn de lijntjes kort en staat transparantie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Onze uitermate deskundige advocaten werken aan een (duurzame)oplossing voor jouw kwestie en indien nodig halen we die in rechte.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in:

Pensioenrecht
De belangen – zowel materieel als immaterieel – in pensioenland zijn enorm. Pensioenrecht is complexe (inter)nationale wetgeving. Daardoor discrepantie tussen uitvoering van pensioenregelingen en de beleving van pensioengerechtigden.
Wie is verantwoordelijk: werkgever, uitvoerders, of de werknemers zelf?
En, daarnaast het gaat om veel, heel veel pensioengeld!
De Wet Toekomst Pensioenen heeft al tot veel discussie geleid voordat de wet van kracht is gegaan op 1 juli 2023. In de transitiefase worden alle pensioenregelingen en werknemerspensioenen aangepast naar de nieuwe wetgeving. Nieuwe pensioendiscussies liggen hierbij op de loer.

Financieel Recht
Financieel Recht gaat bij Gommer Advocaten over geld. Bij een discussie of geschil met een wederpartij over geld. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een werknemerspensioen, maar ook over een lijfrente/stamrecht of andere (beleggings)verzekering.
Ook kan er een discussie ontstaan over de (nakoming van) financiële afspraken bij fusies & overnames.

Verzekeringsrecht
Denk hierbij aan een meningsverschil met de verzekeraar over de uitleg van geldende polisvoorwaarden, de hoogte van de schade-uitkering of de arbeidsongeschiktheid, het weigeren van een uitkering of een beroep op verzwijging in het kader van de mededelingsplicht die op de verzekeringnemer rust, of opzettelijk handelen.

Of het gaat om pensioenrecht, financieel recht of verzekeringsrecht, onze advocaten pakken zaken met bravoure aan. Dat doen zij met alle empathie.
Gommer Advocaten pakt een rechtszaak graag voor je op waarbij zij ook oog hebben voor de mogelijke fiscale aspecten. Zij gaan zorgvuldig en professioneel te werk en werken efficiënt op topsportniveau samen met cliënt aan een succesvolle zaak!