Pensioen


1. Pensioen   12 februari 2017
12 februari 2017  | 
Gezien de hoeveelheid werk zal het nog enkele dagen duren dat de standpunten van politieke partijen door de Redactie HR-kiosk zijn ingevuld. Kleine uitstel, geen afstel. Ga terug naar Standpunten.

2. Pensioen   27 februari 2013
4 juni 2017  |  , , ,
Inhoud Verruiming mogelijkheden Informatie Rijksoverheid Nieuw besluit pensioen buitenlandse werknemers Inkomende werknemers Uitgaande werknemers Verruiming mogelijkheden Vanaf 2008 zijn voor ...

3. Pensioen   1 januari 2012
9 februari 2016  |  , , ,
Inhoud Opbouw pensioenrechten 26-weken eis StiPP Basis- en plusregeling Tegenstrijdige jurisprudentie Kamervragen over StiPP Pensioenfonds Opbouw pensioenrechten Uitzendkrachten bouwen ...

4. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... Voorwaarden Maximum bedrag afkoop AOW-partnertoeslag Dienstjaren bij hernieuwde opbouw van pensioen na eerder prijsgeven Pensioenrechten meenemen in EU wordt makkelijker Geen wettelijke ...

5. Pensioen (inleiding)   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,
In Pensioen (inleiding) treft u informatie aan over de Drie pijlers, diverse wetten en wetsontwerpen, cijfers en meer. Zie onder (klik op een van de onderstaande subrubrieken om toegang te krijgen):

6. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Sociaal economische raad (SER) Nederlands pensioenstelsel gebaat bij fundamentele veranderingen 'Extra kosten bij vrije keuze pensioenfonds' DNB en AFM horen niet thuis in pensioendebat ...

7. Pensioen (ZZP-er)   13 januari 2014
22 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Zelf verantwoordelijk Oude pensioenregeling voortzetten Verplichte pensioenregeling Geen verplichting Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen zzp-ers krijgen eigen ...

8. Pensioen afkopen (tabellen)   20 oktober 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Als je via je werkgever deelneemt aan een pensioenregeling, mag je het opgebouwde pensioen niet zomaar afkopen. Je mag dus niet zelf beslissen om het opgebouwde pensioen eerder op te nemen. Maar ...

9. Pensioen bij beëindiging dienstverband   26 mei 2009
7 juni 2020  |  , , , ,
Inhoud Ontslaggevolgen voor pensioen Slapers Berekening volgens tijdsevenredige methode Waardeoverdracht Afkoop Ontslag en toch voortzetting pensioenregeling Betere inkomensbescherming bij ...

10. Pensioen in/uit België   27 februari 2018
27 februari 2018  |  , , , ,
Inhoud Duidelijkheid uit België over afkoop DGA-pensioen Meer internationale pensioenfondsen naar België Antwoord ontwerpbesluit regeling netto pensioen Kamervragen dubbele belastingheffing over ...

11. Pensioen uit/in Duitsland   25 oktober 2011
20 maart 2017  |  , , ,
Inhoud Belastingvrijstelling Duits (dwangarbeiders)pensioen Vanaf 2005 belastbaar Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden in Duitsland Belastingverdrag pensioenen tussen Nederland en ...

12. Pensioenaanvulling   25 januari 2020
26 januari 2020  |  , ,
Inhoud Voorwoord Pensioenaanvulling ABP Voorwoord In aanvulling op de AOW en de bedrijfspensioenregeling kunnen personen in aanvulling daarop vrijwillig kiezen voor een particuliere (individuele) ...

13. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Akkoord verhoging AOW-leeftijd 2010 Problemen Pensioenakkoord sociale partners juni 2011 Tegemoetkomingen Tegengestelde meningen Akkoord over pensioen zware beroepen Eerste Kamer stemt in ...

14. Pensioenakkoord   28 juli 2019
28 juli 2019  |  , , , ,
Zie subrubriek Pensioenakkoord.

15. Pensioenbreuk   20 maart 2009
7 juli 2021  |  , , , , ,
Inhoud Vaak lagere pensioenaanspraak Waarde-aantasting Carrièrebreuk Waardeoverdracht Wat is pensioenbreuk? Pensioenbreuk is een vorm van pensioengat, simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op ...

16. Pensioencursus   22 april 2012
13 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Pensioencursus als voorbereiding op pensioen Werkkostenregeling Naslag Pensioencursus als voorbereiding op pensioen In sommige organisaties worden werknemers in de gelegenheid gesteld ter ...

17. Pensioenen   20 maart 2009
15 oktober 2018  | 
Pensioen kent vele aspecten, reden om Pensioen op te delen in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

18. Pensioenen opbouwpercentage (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , , , , ,
... maximale jaaropbouw in 2018 t.o.v. 2017 blijft gelijk, voorwaarde is dat de ingangsdatum van het pensioen op het 68ste jaar ligt. De pensioenleeftijd mag 67 jaar of nog eerder zijn, maar dan ...

19. Pensioengrondslag   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... van loon in een vrije vergoeding of verstrekking leidt in principe tot een verlaging van het pensioengevend loon, omdat deze vergoeding niet tot het salaris behoort. Dit geldt ook als er ...

20. Pensioengrondslag   11 maart 2010
17 augustus 2019  |  , ,
Inhoud Salaris/diensttijdregeling Pensioengrondslag Verlof Naslag 1 euro pensioen minst waard in horeca Salaris/diensttijdregeling De meeste pensioenen in Nederland worden opgebouwd via ...

21. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
23 november 2023  |  , , , , ,
Inhoud Premievrijstelling Ondergrens Opbouw pensioengevend loon Melding Onderzoek premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Nieuw pensioenstelsel en arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling In ...

22. Pensioenopbouw in eigen beheer   3 oktober 2010
12 februari 2021  |  , ,
Inhoud Inleiding Voorstel RB voor eenvoudiger pensioen in eigen beheer Veranderingen pensioen in eigen beheer Aftrek btw-kosten voor pensioenfonds mogelijk Pensioen zelf beleggen Inleiding In ...

23. Pensioenopbouw tijdens verlof   20 maart 2009
14 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Regel Besluit Uitzonderingen Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of sabbatical Regel In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof, denk aan ...

24. Pensioenplicht?   11 maart 2010
30 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke pensioenplicht Witte vlek Collectieve pensioenvoorziening Werknemer blij met verplicht pensioen Collectief pensioen niet veel beter dan individueel Weggaan bij pensioenfonds ...

25. Pensioenpremies STiPP (tabellen)   20 januari 2018
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
StiPP 2024 Totaal over pensioengrondslag Werkgeversdeel Werknemersdeel Premie Basisregeling 8,00% 8,00% 0,00% Premie Plusregeling 12,00% 8,00% 4,00% Franchise Plusregeling € 8,45 n.v.t. n.v.t. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 852 totaal)