Kabinet


1. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... digitale besluitvorming Bijzonder uitstel aangepast Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet Kabinet breidt ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de Algemene Rekenkamer, is minister Dijsselbloem niet van plan de 30%-regeling deze kabinetsperiode aan te passen. Hij wacht eerst het evaluatieonderzoek van de 30%-regeling af, dat ...

3. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... jaar. Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Volgens welingelichte kringen heeft het kabinet de wens opties voor werknemers aantrekkelijker te maken. Staatssecretaris W. Bos van ...

4. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werkzoekenden uit de kaartenbakken van het UWV. Extra geld om werkloosheid te bestrijden Het kabinet trekt de komende twee jaar (2013 en 2014) 100 miljoen euro extra uit om de stijgende ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... vonden in totaal 253.100 WW-ers mede door onze inzet werk. Handhaving is een speerpunt van het kabinet, en het kabinet heeft de regels op dit gebied in 2013 flink aangescherpt. Dat is terug te ...

6. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... belastingvrij te geven. Daarmee is de WKR volgens de staatssecretaris toekomstbestendig. Het kabinet is wel met het bedrijfsleven in overleg over verbeterpunten. Zo wordt geopperd om de ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... doorgeven aan de opdrachtgevers. Integratie WBSO en RDA in een SO-afdrachtvermindering Het kabinet constateerde op basis van onderzoek dat het mogelijk is de WBSO en de RDA samen te voegen ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... als de populariteit van speciaalbier". Alcoholtest bij risicovolle beroepen toch mogelijk? Het kabinet zoekt zoek naar een oplossing voor bedrijven - industrie, chemie en havens - die het ...

9. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... Kostenbesparing belangrijkste motief MVO Sites MVO Circulaire economie Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De ...

10. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko houden uitkering Kostendelersnorm Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Kostendelersnorm d'r in en weer d'r uit ANW-compensatie ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Langer doorwerken valt niet mee Ingangsdatum AOW en ...

12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... intern gebruik in bijvoorbeeld hun ledenbestand. Met betrekking tot de volgende onderwerpen is het kabinet nog bezig in overleg met betrokken branches en andere partijen te bezien of de wetgeving ...

13. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... bedroegen ruim 94,2 miljard euro. (Bron: CBS, 14 mei 2014) Belastingplan 2014 (september 2013) Het kabinet gaat minder bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten, bijna een kwart miljard euro ...

14. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Achtergrond van het intrekken van de wet is dat de beoogde bewustwording nu is bereikt, aldus het kabinet. Haar taak is overgenomen door het Landelijk Netwerk Diversiteit (diversiteit betekent ...

15. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... vacatures niet opgevuld en worden tijdelijke contracten bovendien niet verlengd. Het doel van het kabinet om de overheid kleiner te maken, wordt daarmee in 2016 ruim gehaald. Ambtenarentaal De ...

16. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister Asscher tekent Taalakkoord met ...

17. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... het eerste echte lenteweekend zo veel mogelijk thuis bleven. De premier vertelde verder dat het Kabinet pas in de week voor 28 april gaat besluiten over een mogelijke versoepeling van de ...

18. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... van de identiteitskaart wordt verlengd naar 10 jaar. Dit voornemen moet volgens het kabinet in oktober 2013 ingaan. 2 Volgens de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) is een vreemdeling: ...

19. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) betalen. Met het wetsvoorstel wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en ...

20. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de sociale partners met het kabinet hebben gemaakt. Bovendien betrekken gemeenten de Werkbedrijven bij het organiseren van ...

21. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WIA x 1 000 Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Een aantal regelingen is volgens het kabinet door de hoge uitvoeringskosten erg duur. Een voorbeeld is de vaststelling van de hoogte ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... op zich moeten nemen. (Bron: Xpert, 18 aug. 2017) Petje af voor de onderhandelaars van het nieuwe kabinet die het ook met de vakbonden nog eens moeten worden. Inkorting loondoorbetaling bij ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor twee jaar. (Bron: HR-Praktijk, 7 jan. 2015) In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties de intentie - er is geen wettelijke ...

24. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... aan wetten en aangescherpte regels. Duizenden vakmensen blijven nog in flexwerk hangen, want het kabinet heeft een gewone baan te duur en muurvast gemaakt, concludeert Bouwend ...

25. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... aan te passen. Heroverweeg wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd De Raad van State roept het kabinet op het voorstel door te werken na de pensioenleeftijd te heroverwegen. Dit oordeel is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 328 totaal)