Flexibele AOW    Korting AOW 


Koopkrachttegemoetkoming AOW

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: Algemene Ouderdomswet, AOW, Koopkrachttegemoetkoming AOW

Inhoud

  1. Wie ontvangt de tegemoetkoming?
  2. Einde KOB
  3. Europese Commissie oneens met Nederlands besluit
  4. Wetsvoorstel verlaging koopkrachttegemoetkoming
  5. MKOB ingetrokken

Wie ontvangt de tegemoetkoming?

Naast de AOW-uitkering en partnertoeslag, krijgen AOW-ers maandelijks een tegemoetkoming. Dit is een bedrag bovenop het AOW-pensioen waarmee de overheid de koopkracht wil verbeteren. Ook als iemand een korting op zijn AOW-pensioen heeft, krijgt hij de volledige tegemoetkoming. Zie ook AOW-uitkering (tabellen).

Per 1 juni 2011 is de Tegemoetkoming AOW vervangen door de koopkrachttegemoetkoming AOW (MKOB). Alleen ouderen in Nederland ontvangen de tegemoetkoming MKOB, ook wel KOB, automatisch. AOW’ers die buiten Nederland wonen, krijgen de tegemoetkoming MKOB alleen als ten minste 90% van hun wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het wereldinkomen is het totale inkomen uit Nederland en daarbuiten. De wetswijziging treft naar schatting 280.000 ouderen die in het buitenland wonen.

Zie ook de site van Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de regeling uitvoert.

Einde KOB

De KOB gaat helemaal verdwijnen, wanneer is onbekend, eerst zal een wetsvoorstel moeten worden ingediend. Mogelijk komt er een compensatieregeling.

Europese Commissie oneens met Nederlands besluit

Voor zowel de MKOB als de AO-tegemoetkoming heeft de Europese Commissie een infractieprocedure ingesteld omdat zij de mening van het kabinet niet deelt dat het gaat om fiscale regelingen en stelt dat zij geëxporteerd moeten worden binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte/Zwitserland (hierna: EU/EER/Zwitserland). Daarnaast heeft de Nederlandse rechtbank reeds geoordeeld dat de MKOB een uitkering bij ouderdom is die geëxporteerd moet worden.

Betrokkenen krijgen met terugwerkende kracht nu alsnog een nabetaling ter hoogte van de tegemoetkoming KOB.

Wetsvoorstel verlaging koopkrachttegemoetkoming

Om de kosten te drukken, is het de bedoeling de  MKOB per 1 februari 2014 te verlagen. (Bron: Besluit van 22 januari 2014)

MKOB ingetrokken

Wetsvoorstel 34 015 (Wet tot wijziging van de AOW, de Wfsv1 en de Participatiewet in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de AOW en intrekking van de MKOB) is aangenomen door het parlement en op 1-2-2015 in werking getreden.

1 Wet financiering sociale verzekeringen

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Flexibele AOW    Korting AOW