Overbruggingsregeling AOW    Partnertoeslag 


Overlijdensuitkering AOW

Datum laatste wijziging: 7 mei 2017  |  Trefwoorden: Algemene Ouderdomswet, AOW, Overlijdensuitkering

Regeling

De AOW kent een overlijdensuitkering die toekomt aan de samenlevende partner. Is er geen partner dan komt de uitkering toe aan de minderjarige kinderen of degene die de overledene grotendeels in het levensonderhoud voorzag en waarmee de overledene in gezinsverband leefde. Vanaf 1 januari 1997 is de overlijdensuitkering beperkt tot één maand, te rekenen vanaf de dag van overlijden.

Meer informatie: Site Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Overbruggingsregeling AOW    Partnertoeslag