Algemene Ouderdomswet


1. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Inleiding en voorwaarden De Anw is op 1 juli 1996 in werking getreden. De Anw verving de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uit 1959. Ten opzichte van de andere sociale wetten kenmerkt ...

2. Algemene Ouderdomswet (AOW)   25 december 2012
6 juni 2019  |  ,
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is opgedeeld in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... deel AOW-premie binnen de belasting in 25 jaar tijd oplopen tot 35 procent van het salaris. Meer algemene informatie en de geschiedenis van de AOW is onder meer te vinden op de website van ...

4. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

5. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

6. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
15 december 2023  |  , , , , , ,
... maanden met recht op een partnertoeslag minus 10% (90% toeslag) € 1.631 € 1.630 Ga terug naar Algemene Ouderdomswet (AOW). ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 'diensten' en 'werken' zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken. Kortere wachttijd WIA De algemene regel is dat het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar moet ...

8. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
Inhoud Lijfrentebanksparen Voorwaarden Belastingdienst Cijfers banksparen 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen ...

9. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... als vaste vergoeding voor de extra kosten die ze maken voor hun verblijf in het buitenland. Algemene ouderdomswet (AOW) De invoering van de kostendelersnorm (huisgenoot van 21 jaar of ...

10. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... procent naar 0,6 procent van de WOZ-waarde. Heffingskortingen (na indexatie) 2018 2017 Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265 € 2.254 Maximum algemene heffingskorting ...

11. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
Inhoud Belastingplan 2020 Belastingplan 2020 Personele onderwerpen in alfabetische volgorde: Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting, een korting op de verschuldigde ...

12. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling AOW Het premiepercentage voor de Algemene ouderdomswet (AOW) wordt op hetzelfde niveau vastgesteld als in 2021 (17,90%). Bij het ...

13. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... overbruggingsregeling in werking treedt (zie onder). AOW (uitkering) De uitkering op basis van de algemene ouderdomswet (AOW) voor samenwonende AOW-ers wordt gelijkgetrokken met die van gehuwden. ...

14. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... van Nederland mag zijn. Aangezwengeld door Paul Scheffer is deze vraag naar voren gekomen in de Algemene Politieke beschouwingen en lijkt nu een heet politiek hangijzer te worden. Daar is een ...

15. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
Inhoud Definitie Behandeling UWV Afspiegelingsbeginsel tot 2014 Aanpassingen afspiegelingsbeginsel vanaf 2014 Verdeling in uitwisselbare functies Peildatum Ziekte Onmisbaarheidscriterium ...

16. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... weken naar zes weken wordt teruggebracht. (Bron: Rijksoverheid, 23 mrt. 2021) Ga terug naar Algemene Ouderdomswet ...

17. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... gaat het immers niet om een subjectief besluit van de werknemer zelf maar om de uitvoering van een algemene regeling. Die regeling is opgesteld met behulp van in een (ver) verleden gemaakte ...

18. Fiscalisering AOW   25 december 2012
28 december 2019  |  , ,
... Wat betekent fiscalisering AOW? Fiscalisering AOW is het betalen van de AOW-uitkeringen uit de algemene middelen, ofwel uit de belasting. Dit betekent dat de AOW-premies, die nu alleen door de ...

19. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... het ouderdomspensioen eerder laat ingaan. * Meer actuele ingangsdata van de AOW treft u aan in Algemene Ouderdomswet (inleiding). Variabiliseren van pensioenaanspraken De werknemer kan ervoor ...

20. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
Inhoud Doel wet Wet Werk en Zekerheid in het kort Minimumloon voor flexwerkers Uurtarief freelancers en flexwerkers flink omhoog Uitzendwerk telt niet mee bij toepassen flexwet Flexwerker vaker in ...

21. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
Inhoud Verzamelnaam Recht op arbeidskorting Maximum Werknemer met meerdere werkgevers Uitbetaling algemene heffingskorting D66 wil dat de aanrechtsubsidie versneld verdwijnt Afschaffing dubbele ...

22. Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen   9 juni 2019
9 april 2020  |  , ,
... van de Ziektewet, waarvoor de loondoorbetaling bij ziekte in de plaats kwam, een nieuwe algemene Zorgverzekering als vervanging van de Ziekenfondswet, de invoering van een veel ...

23. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
... van Nederland ziet een verband tussen criminaliteit en toenemende jeugdwerkloosheid. (Bron: Algemene Onderwijsbond, 25 jan. 2013). Arboregels vakantiewerk Voor vakantiewerkers zijn geen ...

24. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
Inhoud Betaling kosten Kindgebonden budget Vierogenprincipe Rekentool Scherper toezicht kinderopvang Continue screening Cijfers screening Nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang’ ...

25. Knelpunten en verbeteringen   20 februari 2018
1 februari 2022  |  , , , ,
... De Volkskrant, 24 aug. 2017) Vernieuwing Belastingdienst te traag, kosten en baten onduidelijk De Algemene Rekenkamer is in een tussentijdse rapportage zeer kritisch over de zogeheten ...


Bekijk items: 1 tot 25 (211 totaal)