Pensioenakkoord    Wettelijk kader AOW 


Voorschotregeling AOW

Datum laatste wijziging: 7 mei 2017  |  Trefwoorden: Algemene Ouderdomswet, AOW, Voorschot, Overbruggingsregeling AOW

Inhoud

  1. Inhoud regeling
  2. Aanpassing andere wetten
  3. Uitwerking Overbruggingsregeling

Inhoud regeling

Er komt voor de eerste jaren een voorschotregeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om een voorschot op de AOW te krijgen vanaf de 65e verjaardag. Hiermee kunnen mensen een eventueel inkomensgat overbruggen. Daarbij geldt dat het eerder opgenomen bedrag over een vastgestelde termijn (maximaal 1,5 jaar bij 3 maanden voorschot in 2015) moet worden terugbetaald (Bron: Kluwer Salarisadministratie). NB: De Sociale Verzekeringsbank verleent op verzoek een voorschot op de AOW-uitkering in de vorm van een renteloze lening.

Aanpassing andere wetten

De gelijkstelling van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen aan de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat ook andere wetgeving moet worden aangepast. De beëindiging van het recht op een uitkering op basis van de verschillende werknemersverzekeringen, de volksverzekering Algemene nabestaandenwet (Anw) en sociale voorzieningen sluit aan op de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen.

Uitwerking Overbruggingsregeling

De voorschotregeling voor AOW’ers wordt niet eerder afgeschaft dan nadat er duidelijkheid is over de uitwerking van de overbruggingsregeling. Dit om te voorkomen dat er praktische problemen ontstaan. De introductie van de overbruggingsregeling en de afschaffing van de voorschotregeling worden in onderling verband bezien. (Bron: Rijksoverheid, 22 okt. 2012).

In 2013 is de voorschotregeling opgeheven, zie Overbruggingsregeling.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioenakkoord    Wettelijk kader AOW