Algemene Verordening Gegevensbescherming Avg


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van persoonsgegevens Werkgevers willen uitstel privacywet AVG, is gewoon onzin! Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming Wet bescherming persoonsgegevens vervangen ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... we voor het laatst gedurende langere tijd dit lagere niveau. 2016 was ook het jaar waarin de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek deed naar de balans tussen ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... zijn dat de werkgever het personeel voorlicht over alcoholproblemen op de werkplek. Artikel 11: Algemene verplichtingen werknemers Werknemers zijn verplicht om opgemerkte gevaren ten aanzien ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... gegevensverwerking en data-analyse rekening houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. (Bron: Binnenlands Bestuur, 8 jun. 2018) Ook algoritmen ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... onevenredig hoge kosten van het toezicht te leggen waar deze horen en daarmee de uitgaven uit de algemene middelen te verlagen. (Bron: Bijzonder strafrecht, 29 apr. 2015) Meedenken over ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... willen toezicht en begeleiding voor Nederlandse bedrijven bij de implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacywetgeving zou veel werk en ...

7. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... lijst, zo verwachten HR-professionals. En dat is opvallend, want op 25 mei 2018 gaat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, ook wel General Data Protection Regulation ...

8. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... die te maken hebben met het concurrentiebeding, overtreding van het verbod op nevenarbeid en de algemene bepalingen dat de werknemer zich 'als een goed werknemer' en andersom dat de werkgever ...

9. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... kost dat Nederland tot en met 2023 zo’n 2,3 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarbovenop komen nog eens extra bijdragen aan de EU in de begroting van ...

10. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... Dit lijkt niet in overeenstemming te zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)”, aldus Actal. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 18 apr. ...

11. Cloud   31 maart 2016
26 augustus 2020  |  , ,
... (Bron en meer: Computable, 25 sep. 2018) * GDPR/AVG -General Data Protection Regulation (GDPR), algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Cloud-kenniscentrum geopend Oracle Nederland en ...

12. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... Nieuwe regels voor bedrijven Vanaf 25 mei 2018 worden de regels veel strenger. Vanaf dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze geldt in de hele EU. Als bedrijven in ...

13. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... geven aan de wet. (Bron: Brisk, 22 mrt. 2018) Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? In de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat dat alle bedrijven die persoonsgegevens ...

14. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... omgaan met persoonlijke informatie van werknemers, klanten, patiënten en relaties. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming is een aanvulling hierop. Dit besluit treedt op 27 mei ...

15. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... en komen onder toezicht te staan. Aanbieders van nieuwe betaaldiensten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (Bron: Ministerie van Financiën, 19 feb. 2019) ...

16. Geheimhouding en gedrag   5 januari 2011
15 april 2019  |  , , ,
... 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in ...

17. Getuigschrift   20 maart 2009
8 september 2018  |  ,
... en over zijn functioneren (vergelijk art. 6 lid 1 sub 1 van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming en art. 8 van de tot die datum geldende Wet bescherming ...

18. Identiteitsbewijs   21 juni 2016
5 september 2019  |  , ,
... voor het kassasysteem dat werkt op basis van een vingerscan. Dat is namelijk in strijd met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf had ter voorkoming van gevallen van ...

19. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Het meten van temperatuur is in beginsel een persoonsgegeven en valt daarom onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wanneer deze informatie wordt opgeslagen en ...

20. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stelt de NVIA. ‘Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun ...

21. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
... optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stelt de NVIA. ‘Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun ...

22. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verruiming van de criteria om in aanmerking te ...

23. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... Booking.com voor te laat melden datalek Wat mag wel? Stappenplan privacywet De introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan tot forse* boetes leiden. De nieuwe ...

24. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... en vacatures voor hrm-professionals) ABP.nl (pensioenfonds voor overheid en onderwijs) ABU.nl (Algemene Bond Uitzendondernemingen) Accountant (platform voor accountants en financials) ADP.nl ...

25. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... ‘De zieke werknemer’ Jurisprudentie Digitaliseren personeelsdossiers: veiligheid voor alles Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Michael Page geconfronteerd met datalek Vier ...


Bekijk items: 1 tot 25 (100 totaal)