Ontslaggronden

Datum laatste wijziging: 10 oktober 2019  |  Trefwoorden: ,

Ontslaggronden

 1. Vooraf
 2. Wet Werk en Zekerheid
 3. Wet Arbeidsmarkt in Balans 
 4. Eerste Kamer
 5. Samenvatting
 6. Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag 2019

Vooraf

In 2015 werden met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een achttal ontslaggronden geformuleerd. Daar bleef het niet bij. Met de invoering van Wet Arbeidsmarkt in Balans werd een negende ontslaggrond ingevoerd, de i-grond c.q. cumulatie-grond. En in 2019 werd na overleg met de Tweede Kamer beslist dat de i-grond (cumulatiegrond) niet mag dat de i-grond en f-grond niet samen mogen vallen. 

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Waar de kantonrechter voor de WWZ veel beoordelingsvrijheid had, is dat nu niet meer het geval. Het wel of niet ontslaan van een werknemer wordt door de WWZ volledig bepaald door de ontslaggronden die in de wet staan.

Volgens de wet zijn er acht ontslaggronden: 
 1. Bedrijfseconomische redenen;
 2. Langdurige ziekte;
 3. Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
 4. Disfunctioneren;
 5. Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
 6. Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
 7. Verstoorde arbeidsrelaties;
 8. Andere omstandigheden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Het doel van het wetsvoorstel is om arbeid flexibeler te maken. Dit wil het kabinet bereiken met verschillende wetswijzigingen, waarbij  het onder andere gemakkelijker moet worden werknemers te ontslaan. Daarmee wordt het ontslagrecht aangepast.

De negende ontslaggrond krijgt de naam i-grond ook wel cumulatiegrond genoemd. Werkgevers kunnen een werknemer volgens deze ontslaggrond ontslaan wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Eerste Kamer 

Tijdens de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer heeft Eerste kamerlid Schalk gevraagd om een uitsluiting van de f-grond als wordt gekozen voor een cumulatiegrond (i-grond). Dat verzoek is door de minister verwerkt. Het betekent dat werkgevers die werknemers willen ontslaan omdat zij werk weigeren (de f-grond) deze ontslaggrond niet mogen combineren met de i-grond (cumulatiegrond). Ingangsdatum is 1 januari 2020 

Samenvatting

Met ingang van 2020 zijn er negen ontslaggronden:

a.  Bedrijfseconomische redenen;
b.  Langdurige ziekte;
c.  Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
d.  Disfunctioneren;
e.  Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
f.  Werkweigering wegens gewetensbezwaren*;
g.  Verstoorde arbeidsrelaties;
h.  Andere omstandigheden;
i.  Cumulatiegrond*.

* Het is niet toegestaan ontslaggronden f. en i. te combineren. 

Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag 2019

Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO).

Belangrijkste aanpassingen Uitvoeringsregels BE

 • Meer uitleg over de toetsing van de bedrijfseconomische reden voor ontslag. 
 • Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag. 
 • Meer uitleg over de ontslagvolgorde en afspiegeling, als een functie geheel vervalt en delen van die functie terugkomen in een andere functie. 
 • Veranderingen rond de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 • Verruiming van de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers.

Belangrijkste aanpassingen Uitvoeringsregels LAO

 • Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag. 
 • Veranderingen rond de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Informatie

De nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag treft men aan op Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen en Uitvoeringsregels langdurige arbeidsongeschiktheid.