Ontslag wegens niet behalen diploma    Opzegging voor aanvang van de werkzaamheden 


Ontslaggronden

Datum laatste wijziging: 10 september 2019  |  Trefwoorden: Ontslag, Samenvatting

Ontslaggronden

 1. Vooraf
 2. Wet Werk en Zekerheid
 3. Wet Arbeidsmarkt in Balans 
 4. Eerste Kamer
 5. Samenvatting

Vooraf

In 2015 werden met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid een achttal ontslaggronden geformuleerd. Daar bleef het niet bij. Met de invoering van Wet Arbeidsmarkt in Balans werd een negende ontslaggrond ingevoerd, de i-grond c.q. cumulatie-grond. En in 2019 werd na overleg met de Tweede Kamer beslist dat de i-grond (cumulatiegrond) niet mag dat de i-grond en f-grond niet samen mogen vallen. 

Wet Werk en Zekerheid

Per 1 juli 2015 veranderde het ontslagrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Waar de kantonrechter voor de WWZ veel beoordelingsvrijheid had, is dat nu niet meer het geval. Het wel of niet ontslaan van een werknemer wordt door de WWZ volledig bepaald door de ontslaggronden die in de wet staan.

Volgens de wet zijn er acht ontslaggronden: 
 1. Bedrijfseconomische redenen;
 2. Langdurige ziekte;
 3. Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
 4. Disfunctioneren;
 5. Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
 6. Werkweigering wegens gewetensbezwaren;
 7. Verstoorde arbeidsrelaties;
 8. Andere omstandigheden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Het doel van het wetsvoorstel is om arbeid flexibeler te maken. Dit wil het kabinet bereiken met verschillende wetswijzigingen, waarbij  het onder andere gemakkelijker moet worden werknemers te ontslaan. Daarmee wordt het ontslagrecht aangepast.

De negende ontslaggrond krijgt de naam i-grond ook wel cumulatiegrond genoemd. Werkgevers kunnen een werknemer volgens deze ontslaggrond ontslaan wanneer er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Eerste Kamer 

Tijdens de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer heeft Eerste kamerlid Schalk gevraagd om een uitsluiting van de f-grond als wordt gekozen voor een cumulatiegrond (i-grond). Dat verzoek is door de minister verwerkt. Het betekent dat werkgevers die werknemers willen ontslaan omdat zij werk weigeren (de f-grond) deze ontslaggrond niet mogen combineren met de i-grond (cumulatiegrond). Ingangsdatum is 1 januari 2020 

Samenvatting

Met ingang van 2020 zijn er negen ontslaggronden:

a.  Bedrijfseconomische redenen;
b.  Langdurige ziekte;
c.  Frequent verzuim met onacceptabele gevolgen;
d.  Disfunctioneren;
e.  Verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer;
f.  Werkweigering wegens gewetensbezwaren*;
g.  Verstoorde arbeidsrelaties;
h.  Andere omstandigheden;
i.  Cumulatiegrond*. 

* Het is niet toegestaan ontslaggronden f. en i. te combineren. 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ontslag wegens niet behalen diploma    Opzegging voor aanvang van de werkzaamheden