Strafrechtelijke veroordeling

Datum laatste wijziging: 13 oktober 2017  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Niet automatisch ontslag
  2. Jurisprudentie
  3. Strafrechtelijke vervolging en veroordeling

Niet automatisch ontslag

Een strafrechtelijke veroordeling, gevolgd door een gevangenis, leidt niet automatisch tot ontslag. Vooral als het delict (strafbaar feit) buiten het bedrijf heeft plaats gevonden, is de kans aanwezig dat de kantonrechter een verzoek voor ontslag afwijst, zo blijkt uit jurisprudentie. Als de gewraakte handelingen raakvlak hebben met het werk, is ontslag wel mogelijk.

Jurisprudentie

Als een werknemer een ernstige (seksuele) overtreding begaat waardoor hij geruime tijd achter de tralies belandt, is dat geen reden voor ontslag op staande voet.
Een bankmedewerker werd opgepakt onder verdenking van het plegen van ontucht met zijn minderjarige stiefzoon. Een paar maanden later werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Nadat de werkgever het vonnis had gehoord, ontsloeg hij de werknemer op staande voet. Volgens de werkgever was er sprake van een dringende reden. Door de veroordeling was het vertrouwen in de werknemer onherstelbaar geschaad.

Het strafbare feit had zich geheel in de privésfeer afgespeeld. De strafbare handelingen, hoe kwalijk ook, hadden geen negatieve invloed gehad op het functioneren van de werknemer. De bank had ook geen directe schade geleden van het feit dat de werknemer in de gevangenis zat, want zijn collega's hadden zijn werk overgenomen. Hoewel het om een zeer ernstig delict ging en de terugkeer van de werknemer onrust zou veroorzaken op de werkvloer, was het ontslag op staande voet toch nietig (Hoge Raad, 17 dec 2010, LJN: BO1821)

Strafrechtelijke vervolging en veroordeling

Een werknemer komt plotseling niet opdagen, is dagen onbereikbaar en blijkt achteraf aangehouden te zijn geweest op verdenking van een strafbaar feit. Soms bestaat zelfs het vermoeden dat het strafbare feit is gepleegd op de werkvloer. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? Kortom; welke arbeidsrechtelijke aspecten zitten er aan een strafrechtelijke vervolging (en veroordeling)? Lees verder


Ga terug naar subrubriek Ontslag.