Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)    Collectief ontslag (arbeidsrecht) 


Beëindiging van rechtswege

Datum laatste wijziging: 9 november 2017  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Beëindiging van rechtswege, Disfunctioneren

Inhoud

  1. Automatisch einde
  2. Gevaren

Automatisch einde

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, dus automatisch op het moment dat de in de arbeidsovereenkomst omschreven periode afloopt (7:667, lid 1 BW). Opzegging is dus niet nodig en ook geen ontslagvergunning.

NB: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als dat schriftelijk is overeengekomen (7:667, lid 3 BW), hierbij geldt wel een opzegtermijn.

Gevaren

Beëindiging van rechtswege verdient bijzondere aandacht. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt in plaats van de zinsnede 'van rechtswege' ook wel opgenomen dat (als voorbeeld) een maand voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer daarover (schriftelijk) wordt geïnformeerd. Het gevaar (voor de werkgever) is dat deze formulering kan worden uitgelegd als een verplichting voor de werkgever vooraf aan de opzegging hiervoor toestemming van het UWV te hebben gekregen. En wat te doen als de werkgever verzuimd heeft tijdig de werknemer te informeren? Een ander gevaar is dat, als niet blijkt dat de werknemer slecht heeft gefunctioneerd (bijvoorbeeld omdat een schriftelijke vastlegging ontbreekt), de werknemer een schadeloosstelling kan vorderen. Er is geen gevaar als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd standaard wordt opgenomen dat deze 'van rechtswege' eindigt op het moment dat de in de arbeidsovereenkomst omschreven periode afloopt. Alleen als de werkgever het contract wenst te verlengen, dan doet hij dit door de werknemer hierover voortijdig (schriftelijk) op de hoogte te stellen. Wenst de werkgever het contract niet te verlengen, dan doet hij niets.

Ga terug naar subrubriek Ontslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)    Collectief ontslag (arbeidsrecht)