Proceskosten    Strafrechtelijke veroordeling 


Solliciteren op de eigen functie

Datum laatste wijziging: 8 april 2017  |  Trefwoorden: Ontslag, Sollicitatieplicht, Reorganisatie

Inhoud

  1. Arbeidsrecht
  2. Reorganisatie
  3. Interne sollicitatie procedure

Arbeidsrecht

Formeel zijn werknemers niet verplicht te solliciteren op hun eigen baan. Het gaat in een dergelijke situatie om arbeidsvoorwaarden die een werkgever niet eenzijdig mag veranderen.

Of het verstandig is te weigeren is een andere zaak. Als het tot een rechtszitting komt, zal de werkgever aangeven dat hij het vertrouwen in de werknemer heeft verloren, in juridische taal heet het dat 'de arbeidsrechtelijke verhoudingen verstoord zijn'. Of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden, hangt af van de ernst van de situatie.

Reorganisatie

Allereerst is de werkgever aan zet om te 'bewijzen' dat ontslagen onvermijdelijk zijn, de oude functie(s) is komen te vervallen, alternatieven zijn er niet, werktijdverkorting biedt geen solaas et cetera. Ook de ondernemingsraad en het UWV zullen overtuigd moeten worden.

Als duidelijk is dat de eigen functie komt te vervallen en er wel andere (nieuwe) functies zijn, is het verstandig actief alle medewerking te verlenen hiervoor in aanmerking te komen. Solliciteren op de eigen functie kan daartoe behoren.

Komt het toch tot ontslagen, dan moet dit geschieden volgens het afspiegelingsbeginsel, zie subrubriek Collectief ontslag (uitvoering). Ook uit jurisprudentie is gebleken dat een werkgever bij een reorganisatie de ontslagkeuze niet mag baseren op basis van kwaliteit. De zogenaamde stoelendansmethode is niet toegestaan.

Solliciteren op de eigen functie komt in de praktijk regelmatig voor. Een grijs gebied, waaraan vaak de kantonrechter te pas moet komen.

Interne sollicitatie procedure

Als regel wijkt de procedure voor een interne sollicitatie niet wezenlijk af van de reguliere sollicitatieprocedure. Allereerst zullen van de vacatures waarop gesolliciteerd kan worden een functiebeschrijving en functie-eisen openbaar worden gemaakt. Vervolgens zal gevraagd zal worden om schriftelijk te solliciteren en daarbij een CV mee te zenden. De betrokken onderneming doet er vervolgens verstandig aan met zoveel mogelijk interne sollicitanten een gesprek te voeren. Ook een eventuele afwijzing behoeft veel zorg en takt, het gaat wel om interne kandidaten die later mogelijk worden ontslagen.

Ga terug naar subrubriek Ontslag.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Proceskosten    Strafrechtelijke veroordeling