Als HR-medewerker ontkom je niet aan zaken rond het arbeidsrecht 

Artikelen  |  za 22 jul 2023  |  Trefwoorden: , , , , ,

 Het aannemen van een nieuwe medewerker, het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaarden en het ondersteunen van collega’s bij een re-integratietraject zijn slechts voorbeelden van alledaagse zaken voor een HR-medewerker, die een sterke relatie hebben met het arbeidsrecht. Je ontkomt er niet aan! Wat zijn de regels op het gebied van het opnemen van zo’n concurrentiebeding? Hoe verwerk je specifieke eisen van een nieuwe collega in het arbeidscontract wat gesloten wordt? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar je bij de uitvoering van deze taken mee te maken kunt krijgen. Hulp en advies van een arbeidsrechtadvocaat is al snel wenselijk. Je houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidscontracten en bijvoorbeeld re-integraties is essentieel en komt tegelijkertijd behoorlijk nauw. Details in het arbeidscontract kunnen op een later moment grote gevolgen hebben. 

Zorg voor een goede onderbouwing bij HR-vraagstukken 

Een advocatenkantoor Apeldoorn of een plaats dichterbij gelegen kan hulp bieden bij het beantwoorden van uiteenlopende HR-vraagstukken. Reeds werden er voorbeelden van gegeven. Denk ook aan het disfunctioneren van een medewerker; welke mogelijkheden heb je op dit vlak? Hoe ga je om met (betaald) ouderschapsverlof, wanneer een collega een kind heeft gekregen? Wat zijn de regels die gelden rondom de inhuur van freelancers binnen de organisatie? Het zijn typische voorbeelden van vragen die je als HR-medewerker kunt krijgen vanuit de organisatie. Een goede onderbouwing bij de beantwoording is cruciaal, om conflictsituaties te vermijden. Een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht kan je ondersteunen bij het uitwerken van die onderbouwing, op het moment dat je zelf even niet weet hoe deze te beantwoorden. 

Opleidingen om kennis over arbeidsrecht te vergroten 

Naast de hulp die een advocatenkantoor je kan bieden bij vraagstukken gerelateerd aan het arbeidsrecht, zou je als HR-medewerker kunnen overwegen om periodiek een cursus op dit vlak te volgen. Zo blijf je op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van verschillende vormen van verlof, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, de wijze waarop je om dient te gaan met een arbeidsconflict of het ontslag van een medewerker, enzovoorts. Hoe werkt een ontslag op staande voet bijvoorbeeld? Op welke manier pas je de Nederlandse Ziektewet op de juiste wijze toe, wanneer een medewerker zich langdurig ziek meldt? 

Tip: informeer eens bij je manager welk potje er aangesproken kan worden om een dergelijke cursus of opleiding te volgen als HR-medewerker
 

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen? Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering? Werkgever tekortgeschoten in scholingsverplichting Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen Concurrentiebeding vervalt één jaar nadat werknemer uit dienst is Immateriële schade bij ontslag is belast loon Blijf zorgen voor beweging in je professionele carrière  Het meest belangrijke HR-Nieuws? De Beste Manier om een Effectief CV te Schrijven Kabinet legt concurrentiebeding aan banden Concurrentiebeding of relatiebeding geldig na ontslagname met vaststellingsovereenkomst De juiste opleiding helpt je op weg bij het vinden van de juiste baan. Hoe? Daar lees je hier meer over! Derde van organisaties biedt geen groene arbeidsvoorwaarden aan Niet op afspraken bedrijfsarts komen – redelijke grond voor ontslag Bedrijven geven eigen secundaire arbeidsvoorwaarden maar net een voldoende Niet behalen omzettargets onvoldoende voor ontslag wegens disfunctioneren STAP-budget strenger en eenvoudiger, maar mist toch het doel Fikse kritiek Kamer op subsidiepot opleidingen (STAP): ’Budget voor cursus hypnose’ Heb ik recht op een transitievergoeding bij een 2e spoortraject? Heeft een werknemer bij re-integratie 2e spoor en detachering recht op een transitievergoeding. En wat is de hoogte van het loon tijdens de detachering?