Arbeidscontract


1. Wijziging arbeidscontract   19 oktober 2009
17 september 2019  |  , , , , , ,
... - al dan niet tijdelijk - ander werk te doen dan waarvoor hij is aangenomen. Om die reden wordt in arbeidscontracten vaak bepaald dat de werknemer ook alle voorkomende en/of in redelijkheid op te ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij) de arbeidsovereenkomst. Het addendum heeft doorgaans dezelfde geldigheidsduur als het arbeidscontract. Hierdoor zal de werkgever in realiteit niet snel gebruik maken van het ...

3. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... van de ontslagroutes Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes Het UWV ...

4. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... met maatregelen om het wisselen van baan te bevorderen. Eén van die maatregelen is in het (vaste) arbeidscontract laten opnemen dat werknemers af en toe van functie veranderen. In een brief aan ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een app? De web app De native app en hybride app App voor Engelstalige Arbeidsovereenkomst App voor Geheimhoudingsverklaring App voor Arbeidstijdenwet App voor Wet werk en zekerheid ...

6. Arbeidsovereenkomst   20 maart 2009
27 juli 2021  |  , ,
Alles wat met arbeidsovereenkomsten van doen heeft, wordt in de onderstaande subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

7. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Aanstellingsbrief Lang leve de levenslange loopbaan! Wetten flexibiliteit en zekerheid Uitgekleed arbeidscontract Dubbele arbeidsovereenkomst Loonheffing verschuldigd bij mondelinge ...

8. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... een contract voor vijf jaar Hoge Raad verwerpt 'tijdelijk vast contract' Hypotheek zonder vast arbeidscontract eenvoudiger Hoe flexibel kan een vaste baan zijn? Sociale wetten blokkeren ...

9. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... is. Nieuw contract Na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan iemand opnieuw een arbeidscontract willen sluiten, als regel voor bepaalde tijd. Uiteraard moet ook de werkgever dit ...

10. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... mogen van wettelijke regels afwijken - mits dit schriftelijk is vastgelegd - bijv. in het arbeidscontract. Voorbeelden: gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan ...

11. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... kleding of toegang tot een bedrijfsarts voor alle werkenden gelden. Ongeacht de vorm van het arbeidscontract. Maar de praktijk is vaak anders. Een groeiend aantal mensen heeft een ...

12. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is het zonneklaar. „De voorwaarden in het personeelshandboek, dat is opgenomen bij alle arbeidscontracten van Kaltenbach, laat geen ruimte voor twijfel. Bij langdurige ziekte of zelfs ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... opzegging door werkgever Als er geen tussentijds opzegbeding is en de werkgever wil het arbeidscontract toch tussentijds beëindigen, dan heeft hij hiervoor in principe twee ...

14. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... van de Wet werk en zekerheid en gaat in per 1 januari 2015. De nieuwe regels gelden alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 januari 2015 zijn afgesloten. De wijziging van de ketenbepaling ...

15. Blockchain   19 mei 2018
10 augustus 2021  |  ,
... dankzij deze technologie. Denk aan het checken van opleiding en werkervaring, referenties en arbeidscontracten. "De implicaties van blockchain voor de financiële sector zijn bekend, maar ...

16. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... 25-35 jarigen is gestegen, tot 16,6%. Voor jongeren in deze leeftijdscategorie met een flexibel arbeidscontract is dit zelfs 19%. (Bron: TNO, 20 mei 2015) Meer dan 1 miljoen Nederlanders had ...

17. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... Amsterdam – voor het eerst een ‘arbeidsregeling’ voor bouwbedrijven tot stand. 1906 – Het arbeidscontract in de wet: De arbeidersstrijd leeft op. ‘Wettelijke regeling van het ...

18. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV. Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen gaat voortaan via de kantonrechter. Beide routes ...

19. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... schriftelijk moet zijn gemotiveerd. Dat de noodzaak van een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidscontracten in de rechtspraak niet snel wordt aangenomen, blijkt uit de uitspraak van een ...

20. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... voor een medewerker die gewond raakt tijdens een dagje ‘meelopen’, zoals wel gebeurt als het arbeidscontract nog niet getekend is. Slechts een minderheid weet dat de werkgever in dit geval ...

21. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... men meestal voor langere periode, de periode kan enkele maanden zijn maar ook een paar jaar. Het arbeidscontract van de werknemer geldt voor de duur van het project. Soms treedt de werknemer ...

22. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... hoeft de werkgever nooit langer dan drie maanden het loon door te betalen; het aantal tijdelijke arbeidscontracten is onbeperkt, het gestelde in de wet Flexibiliteit en zekerheid - een werkgever ...

23. Doorwerken na einde arbeidsovereenkomst   2 april 2016
21 maart 2017  |  ,
... vanaf AOW-leeftijd Werknemer werkt gewoon door Het komt voor, de werknemer wiens arbeidscontract niet is verlengd, werkt gewoon door. Waarom, om zijn goede wil te tonen en de ...

24. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... via hun werkgever pensioen op, net als in Nederland, maar gaat dit via individuele en collectieve arbeidscontracten. (Bron: SER, 24 jan. 2015) Klijnsma hakt nog geen knoop door Staatssecretaris ...

25. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... van werkzekerheid, rechtvaardige arbeidsvoorwaarden en de vertrouwensrelatie die met permanente arbeidscontracten worden geassocieerd. Dat blijkt uit een rapport van de Britse ...


Bekijk items: 1 tot 25 (125 totaal)