CAO (ontwikkelingen)    O&O fonds 


DoorwerkCAO

Datum laatste wijziging: 25 april 2017  |  Trefwoorden: DoorwerkCAO, CAO, Gepensioneerd

Inhoud

  1. CAO voor 65-plussers
  2. Doorwerk CAO verlengd met drie jaar
  3. Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken
  4. Doorwerk CAO anno 2017

CAO voor 65-plussers

Sinds 1 januari 2008 is er een speciale collectieve arbeidsovereenkomst voor 65+'ers*, waarin afspraken staan tussen de werkgever en de 65*-plussende werknemer, de zogeheten Doorwerk CAO.

* Het is beter te spreken over mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of nog ouder zijn.

De Doorwerk CAO bevat een aantal speciale regelingen:
  • het dienstverband duurt nooit langer dan drie maanden. Wordt de werknemer ziek, dan hoeft de werkgever nooit langer dan drie maanden het loon door te betalen;
  • het aantal tijdelijke arbeidscontracten is onbeperkt, het gestelde in de wet Flexibiliteit en zekerheid - een werkgever mag slechts twee keer een tijdelijk arbeidscontract verlengen, daarna moet hij de werknemer in vaste dienst nemen of laten gaan - geldt dus niet;
  • de werknemer valt onder de Ziektewet en sociale verzekeringen;
  • behalve de rechtspositie regelt de CAO ook verlofzaken, zoals een vrije dag voor de geboorte van een kleinkind en vijf dagen verlof bij het overlijden van een naaste.
De Doorwerk CAO is een initiatief van de Stichting Senior Werkt, samen met de Vereniging van Doorwerkgevers en de vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV). Meer informatie over de Doorwerk CAO, inclusief de volledige inhoud, vindt u op de website van Senior Werkt en Doorwerkgever BV.

Doorwerk CAO verlengd met drie jaar

De Doorwerk CAO is per 15 januari 2011 verlengd tot 31 december 2013 door de Vereniging van Doorwerkgevers en de Landelijke Belangenvereniging(LBV). De nieuwe CAO is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Doorwerk CAO kan worden toegepast voor werknemers die met pensioen zijn en vrijwillig willen doorwerken, ongeacht de sector. De Doorwerk CAO wordt uitgevoerd in de vorm van detachering. DWG en de vakbond LBV hebben Doorwerkgever B.V. aangesteld als uitvoeringsorganisatie.

De Doorwerk CAO heeft zich bewezen in de situatie waarin bestaande CAO´s niet voorzien. Dit geldt in het bijzonder voor collectieve regelingen voor gepensioneerde werknemers die vrijwillig willen doorwerken met instemming van de werkgever. Kenmerken van de Doorwerk CAO zijn dat doorwerknemers een gelijke beloning ontvangen als werknemers in gelijke functies, bij ziekte doorbetaald krijgen en geen ontslagvergunning nodig is omdat gewerkt wordt met contracten van maximaal drie maanden, die stilzwijgend kunnen worden verlengd. Ook de Commissie Gelijke Behandeling heeft de Doorwerk CAO positief beoordeeld.

Het grote voordeel voor werkgevers is dat zij ervaren (ex) werknemers flexibel kunnen inzetten en zo beter kunnen inspelen op de vergrijzing. Dit kan tegen lagere loon­kos­ten, omdat doorwerkende senioren vanaf 65 jaar geen sociale premies meer betalen. (Bron: LBV)

Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken

Werknemers in het onderwijs willen gemiddeld tot 64,3 jaar doorwerken. Dat is bijna anderhalf jaar meer dan het gemiddelde over alle werknemers. Binnen het onderwijs is de leeftijd waarop men wil stoppen met werken met 66,8 jaar het hoogst bij mannen in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van CBS en TNO. (Bron: CBS, 13 okt. 2016)

Doorwerk CAO anno 2017

Gepensioneerden werken bij Doorwerkgever via de Doorwerkregeling. Een andere manier om door te werken met gepensioneerden is via de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Als specialist in doorwerken na pensioen heeft Doorwerkgever beide vormen naast elkaar gezet en vergeleken. Werkenden kunnen zelf kiezen welke vorm het beste bij hen past.

Via de Wet werken na AOW is een werkgever verplicht loon door te betalen wanneer de gepensioneerde werknemer uitvalt door ziekte. De werknemer ontvangt loon voor het aantal uren dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of het gemiddelde loon over 13 weken.

In 2018 worden de regels geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte kan worden teruggebracht naar 6 weken. Via de Doorwerkregeling is de opdrachtgever dit niet verplicht, maar verzekert Doorwerkgever de doorwerknemer van inkomsten voor maximaal 6 weken. Zie de site van Doorwerkgever.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: CAO (ontwikkelingen)    O&O fonds