Onderzoek FNV: loon loopt nog achter bij de winst

di 30 apr 2024  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , ,


Nederlandse beursgenoteerde bedrijven boekten afgelopen jaar aanzienlijk meer winst. Ondanks forse loonstijgingen blijft de salarisgroei flink achter bij de winstontwikkeling. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vakbond FNV.
Ondanks de behoorlijke salarisverhogingen, die veel werknemers het afgelopen jaar al kregen, stegen de lonen maar half zo hard als de winst van die bedrijven.
FNV spreekt dat er daarbij ook nog steeds een behoorlijke scheefgroei is tussen lonen en de inflatie.
Er kan volgens de bond bij de komende cao-onderhandelingen nog wel een tandje bij.

Redactie

Wanneer bedrijven winst maken is dat een goed teken voor de continuïteit en stelt het de organisatie ook in staat om behoorlijke lonen te betalen. Maar om nu loonstijgingen direct te verbinden met de winstgroei, zou leiden tot een jaarlijkse aanpassing, waarbij uit het oog verloren wordt, dat nu juist cao’s zorgen voor afgewogen afspraken en arbeidsrust in Nederland.
Binnen cao’s en andere loonregelingen zijn functies en beloning nauwkeurig op elkaar afgestemd en niet afhankelijk van schommelingen in de financiële resultaten.

Wanneer de loonstijgingen wel gekoppeld zouden worden aan de winst, moeten de lonen dan ook verlaagd worden, wanneer de resultaten tegenvallen of zelfs aanmerkelijk gekort worden, wanneer er verlies wordt gemaakt?
En passen we de loonregeling van een bedrijf dat winst maakt postief aan en van een bedrijf met dezelfde cao, maar verlies heeft geleden niet?


Loonregelingen vragen om stabiliteit en niet om bij winstschommelingen de cao maar evenredig aan te passen.

Winstuitkering

Het is natuurlijk geen probleem wanneer medewerkers deelgenoot worden van ook door hen gerealiseerde winsten, door een eenmalige winstuitkering en ze vooral te betrekken bij het succes.