Winstdeling


1. Winstdeling   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , , , , ,
... Verschillende namen Aanspraak Jurisprudentie Afvloeiingsregeling Relatie inspanning en hoogte winstdeling niet duidelijk Werknemersparticipaties. Loon-in-natura Winstdeling vooral populair in ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... zijn er: aandelen certificaten opties bonus gekoppeld aan de waarde van de aandelen (SAR) winstdeling 1. Aandelen Om de medewerkersparticipatie te vergroten kan de werkgever aan de ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (het zogeheten incorporatiebeding); en bijverdiensten (emolumenten) als dertiende maand, winstdeling e.d. ¹ tenzij schriftelijk anders is afgesproken is de arbeidsovereenkomst 'voor ...

4. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... van interne vacatures als opleidingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij ook recht hebben op winstdeling, eindejaarsgratificaties en bonusregelingen die een algemeen karakter hebben. Van ...

5. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, tantième, ...

6. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... hij mag dit niet uitstellen tot de eerstvolgende maand april of mei; de vaste 13e maand en winstdeling. Om problemen te voorkomen is het gewenst over deze mogelijke (pro rata) uitkeringen ...

7. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... het bijdragen aan bezitsvorming van werknemers, het stimuleren van werknemersparticipaties en winstdeling onder werknemers en het bevorderen van een grotere flexibiliteit in de loonsfeer. Het ...

8. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... opgenomen: salaris inclusief vakantietoeslag; overige uitkeringen en toeslagen in geld: 13e maand, winstdeling, bonus, tantième; vergoedingen: overwerk, ploegendienst, consignatie, ...

9. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... over een grotere groep dan wel het gehele personeel te verdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een winstdelingsuitkering. Onderzoek De lange termijn bonussen die het senior management in bedrijven ...

10. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... specialist wordt expliciet uitgezonderd van de werkingssfeer van de WNT. Het algeheel verbod op winstdelingen, bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloningen komt te vervallen. Er ...

11. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... zijn mordicus tegen. De OR is er voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen en winstdeling, niet voor een onderhandeling over loon, stelt vakbond FNV. OR-leden zijn in dienst ...

12. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... 20.000 14.000 6.000 30% Vakantietoeslag 1.600 1.120 480 30% Dertiende maand 1.666 1.166 500 30% Winstdeling 1.000 700 300 30% Bijdrage wg Zvw 1.711 1.198 513 30% Telefoonverg. 136 136 0 0% ...

13. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... uitkering die gelijk is aan het bruto maandsalaris. De oorsprong van de dertiende maand is vaak de winstdeling, die jarenlang werd uitgekeerd en waarbij geleidelijk aan sprake werd van verkregen ...

14. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... van stukloon, beoordelingstoeslag (individueel of groep), bonussen, tantièmes, gratificaties en winstdeling. Ook loon in natura - bedrijfsproducten, vakantiehuizen en kerstpakketten - valt ...

15. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... uit dienstbetrekking als wedde (militairen), bezoldiging (ambtenaren) vakantiebijslag, tantième, winstdeling, conveniëntentoeslag, overwerk, bonus, consignatietoeslag et cetera rekent de fiscus ...

16. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... loonsverhoging onderscheiden, die voortkomt uit individueel toegekende salarisverhogingen, winstdelingen, toeslagen en bonussen. Een veel voorkomende incidentele loonsverhoging is de ...

17. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... wijziging of intrekking van een: regeling met betrekking tot een pensioenverzekering*, een winstdelingsregeling of een spaarregeling; werktijd- of een vakantieregeling; belonings- of een ...

18. Personal Benefits Statement (voorbeeld)   22 november 2010
27 februari 2016  | 
... 23 km Inkomen (bedragen per jaar) Salaris (inclusief vakantietoeslag 8%) Overig vast inkomen Bonus Winstdeling Bijdrage werkgever basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) Pensioenpremie werknemers ...

19. Prestatiebeloning   20 maart 2009
3 december 2018  |  , , ,
... bonus gebaseerd op prestaties werd uitgekeerd. Voorbeelden: de collectieve bonus (vorm van winstdeling), de incidentele bonus, niet-verzuimbonus, gratificatie en waardecheques. Het aantal ...

20. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... (cafetariaregeling) via de WKR tot een bedrag van maximaal € 1.600 (?) NB: Ook salaris, winstdeling, tantième, gratificatie, bonus en toeslagen voor ploegendienst, onregelmatige ...

21. Teambeloning   20 maart 2009
23 april 2017  |  , , , ,
... karakter, de werknemer moet de bonus iedere keer opnieuw verdienen. Resultatendeling is breder dan winstdeling. Bij resultatendeling kiest men doelen die dicht bij de werkvloer liggen. De doelen ...

22. Teambeloning   20 maart 2009
22 april 2017  |  ,
... karakter, de werknemer moet de bonus iedere keer opnieuw verdienen. Resultatendeling is breder dan winstdeling. Bij resultatendeling kiest men doelen die dicht bij de werkvloer liggen. De doelen ...

23. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... geen andere looncomponenten (overwerk- of ploegentoeslag, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstdeling) meegenomen. Dus alleen het ‘kale’ uurloon of stukloon, eventueel te verhogen met ...

24. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... geen andere looncomponenten (overwerk- of ploegentoeslag, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstdeling) meegenomen. Dus alleen het ‘kale’ uurloon of stukloon, eventueel te verhogen met ...

25. Vakantiedagen (inleveren)   28 januari 2010
25 december 2017  |  , , , ,
... van vrije uren heeft geen invloed op de hoogte van de vakantietoeslag, vaste gratificatie of vaste winstdeling. Het kopen of verkopen van vrije uren heeft mogelijk wel gevolgen voor de hoogte van ...


Bekijk items: 1 tot 25 (31 totaal)