Gerechtvaardigd Vertrouwen


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... grondslagen waar de werkgever in zo’n geval een beroep op zou kunnen doen: toestemming en het gerechtvaardigd belang. Zakelijke mail inzien mag, privémail niet Het is niet verstandig of ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Toneelspelen is wel een dienstbetrekking Wanneer is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst? Gerechtvaardigd vertrouwen in toezegging van verlenging Werkgevers willen scholing en ...

3. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... Private partijen moeten een belangenafweging maken en kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken en voldoet aan de eisen van ...

4. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... bestuurders te ver gegaan qua beloning van hun eigen topinkomens. Daarom acht de VCP het gerechtvaardigd dat de overheid excessen aanpakt, maar het voornemen van de regering om alle ...

5. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... aan de contractbeëindiging en de uitbetaling van de transitievergoeding, tenzij u een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft bij het in stand laten van de arbeidsovereenkomst. Hoge Raad, 8 ...

6. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... technische voorzieningen blijven van boekjaar tot boekjaar ongewijzigd, tenzij wijzigingen daarin gerechtvaardigd zijn als gevolg van een verandering van de juridische, demografische of ...

7. Reis- en verblijfkosten   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , , ,
... sprake van een bewuste standpuntbepaling. Daarom kan, ook volgens de rechter, geen sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen. (Bron: Accountantsgilde, mei 2017) Onbelaste vergoeding vaste ...

8. Sociale media (inleiding)   24 maart 2011
21 november 2019  |  , , , ,
... meestal aangewezen zijn op de grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang. Volgens deze opinie is het bij deze grondslag van groot belang dat ...

9. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting is volgens het Europese Hof gerechtvaardigd en dus niet in strijd met het EU-recht. Een 30-plusser heeft doorgaans al de ...

10. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een transitievergoeding. Als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, is er soms reden ...

11. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... de reeds bestaande transitievergoeding). Rechters krijgen de mogelijkheid te bepalen dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende ...

12. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
... of het kentekennummer van zijn leaseauto vallen onder het begrip 'persoonsgegevens'. ¹Indien het gerechtvaardigd belang aanwezig is, mogen camera's geplaatst worden. Wel geldt hierbij dat de ...

13. Vertrouwen auto- en motorbranche zakt verder weg   28 augustus 2019
29 augustus 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | , ,
Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche is voor het derde kwartaal op rij gedaald. Het vertrouwen zakte van -5,3 begin tweede kwartaal naar -12,7 aan het begin van het derde ...


13 items