Bewaartermijn


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen automatische melding verwerken ...

2. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... beperking van de verwerking; het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Bewaartermijn camerabeelden De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan ...

3. Diversen   6 april 2018
10 juni 2020  |  ,
... geraadpleegd voor de opsporing van ernstige misdrijven en de aanhouding van voortvluchtigen. De bewaartermijn is kort: 4 weken. Ook wordt ieder jaar een cameraplan gepubliceerd waarin precies ...

4. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Paragraaf Publicatiedatum Wijziging 14 23-10-2015 In de inleiding hebben we de kop 'Bewaartermijn' gewijzigd in 'Bewaarplicht'. De tekst over de bewaarplicht hebben we aangepast. ...

5. Knelpunten en verbeteringen   20 februari 2018
1 februari 2022  |  , , , ,
... over. U zet de gegevens inhoudelijk juist over. De nieuwe gegevensdrager is tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar. U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren ...

6. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... waarvoor de werkgever de gegevens verzamelt of vervolgens gebruikt. Zie het informatieblad Bewaartermijnen van persoonsgegevens en de HR-kiosk subrubriek Wet bescherming ...

7. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... Ga je een cv maken dan zul je bovenstaande punten meestal ook niet opnemen in je cv. Wat is de bewaartermijn van mijn sollicitatiegegevens? Over het algemeen geldt: persoonsgegevens mogen niet ...

8. Uitvoering en instructies   20 februari 2018
27 januari 2022  |  , ,
Inhoud Handhavingsconvenant horizontaal toezicht Afwezigheid van alle schuld Bewaartermijn administraties Mediation Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Fiscus krijgt foutenhoekje op website Wet ...

9. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... NB: Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bedraagt de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed ...

10. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
Inhoud Doel wet Personeelsdossier Bijzondere gegevens Bewaartermijn Autoriteit Persoonsgegevens Sollicitatiecode NVP Personeelsgegevens verstrekken aan derden Salarisadministratiekantoren en ...

11. Loopt u risico bij onjuiste bewaartermijn van administraties?   28 juli 2013
30 juli 2013  | Iron Mountain  | Fred Barkhuis  | 
... en de kans op kostbare juridische processen tot een minimum te beperken. Een gratis gids rondom de bewaartermijnen voor zakelijke documenten in Europa kan hierbij ...

12. Loop jij ook altijd zo te vechten met bewaartermijnen?   15 mei 2023
15 mei 2023
Het hele spectrum rondom privacy is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp. Hierbij is bewaartermijnen een van die aspecten die steeds relevanter wordt. De regel is: niet langer bewaren dan ...

13. 4 vragen over solliciteren en het gebruik van persoonsgegevens   16 mei 2023
16 mei 2023  | ,
... Ga je een cv maken dan zul je bovenstaande punten meestal ook niet opnemen in je cv. Wat is de bewaartermijn van mijn sollicitatiegegevens? Over het algemeen geldt: persoonsgegevens mogen niet ...

14. Een cv en de AVG: hoe zit dat?   19 april 2021
19 april 2021  | 
... is dus niet zonder meer toegestaan. Bij expliciete toestemming van de sollicitant kun je de bewaartermijn oprekken van vier weken naar een jaar. Dan is het mogelijk om de kandidaat op een ...

15. Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?   4 april 2016
16 maart 2016  | , ,
... Medische gegevens dienen nadrukkelijk onder beheer te zijn van de Arbodienst. In HR-kiosk genoemde bewaartermijnen gelden alleen als de Arbodienst de gegevens bewaard. Alleen gegevens, zoals ...

16. Hoe lang moeten papieren personeelsdossiers bewaard blijven als er ook een digitale versie is.   2 augustus 2017
17 juli 2017  | , , ,
Vraag Hoe lang moeten papieren personeelsdossiers bewaard blijven, als zij al in het digitale personeelsdossier staan? Antwoord In z’n algemeenheid moet u gegevens (in het bijzonder die ...

17. Pensioendossiers langer bewaren dan zeven jaar   9 mei 2017
11 mei 2017  | VVP  | Fred Barkhuis  | , ,
Bewaar pensioendossiers langer dan de zeven jaar die wettelijk is voorgeschreven. Het kan namelijk voorkomen dat een fout bij een overdracht pas 20 of 30 jaar later boven water komt.

18. Personeelsdossier: bewaarbeleid AVG al op orde?   19 december 2018
20 december 2018  | PW  | Fred Barkhuis  | , ,
... mag bewaren als die ‘historische of wetenschappelijke doelen dient. Verder liggen er nog enkele bewaartermijnen vast in andere wetten, zoals de Wet op de Rijksbelastingen. Daarin staan regels ...

19. Vier aandachtspunten bij digitaliseren Personeelsdossiers   21 maart 2017
22 maart 2017  | Karmac & PW De Gids  | Fred Barkhuis  | , ,
Veel werkgevers zijn bezig met de overstap van papieren personeelsdossiers naar digitale personeelsdossiers. Vaak houden ze daarbij echter onvoldoende rekening met wet- en regelgeving. Daardoor ...

20. Wie mag het medisch dossier inzien?   17 september 2016
21 september 2016  | Z24 e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
De behandelend arts, de betrokken persoon, soms nabestaanden en heel heel soms een zorgverzekeraar.


20 items