Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds?    Studiekosten terugbetalen; bruto of netto? 

Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?

Vraagbaak  |  16 maart 2016  |  Trefwoorden: Wbp, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Bewaartermijn

 

Vraag

Naar aanleiding van de rubriek Wet Bescherming Persoonsgegevens heb ik de volgende vraag. In het artikel staat vermeld dat medische (Arbo) gegevens 10 jaar lang bewaard dienen te worden. Kunt u mij aangeven welke bron hieraan ten grondslag ligt?
Het bedrijf waar ik mede voor werk is failliet en wordt nu overgenomen door een andere partij. Welke gegevens m.b.t. de medische geschiedenis van een medewerker mag het dossier bevatten?
 

Antwoord

Medische gegevens dienen nadrukkelijk onder beheer te zijn van de Arbodienst. In HR-kiosk genoemde  bewaartermijnen gelden alleen als de Arbodienst de gegevens bewaard. Alleen gegevens, zoals ziektetermijnen etc. die in het personeelsdossier zijn opgenomen, vallen onder de bewaartermijnen van personeelsdossiers.
In het personeelsdossier mogen absoluut geen medische gegevens worden bewaard, hetzelfde geldt voor ras, geloof en geaardheid. 
  

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds?    Studiekosten terugbetalen; bruto of netto?