In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor    Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen? 

Wet Bescherming Persoonsgegevens en onzorgvuldig mee omgaan

Vraagbaak  |  16 oktober 2015  |  Trefwoorden: Wbp, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Persoonsgegevens

Vraag

Ik kwam vandaag op jullie website via het zoeken van informatie over Wet beschermingpersoonsgegevens (Wbp).
 
Onderaan het artikel staat "Met aanvulling op de wet is het nu strafbaar om betrokkenen niet in te lichten"
 
Mijn vriendin heeft kort geleden een nieuw contract gekregen met haar gegevens waaronder ook deels mijn gegeven (straat en adres) en haar salaris specificaties.
 
Haar meerdere heeft (bewust of onbewust vanwege een conflict) haar contract met gegevens naar een algemene interne email verstuurd wat de andere werknemers hebben kunnen zien en kunnen lezen. Vervolgens heeft haar leidinggevende er niet op gereageerd om haar excuses aan te bieden en het dus zo gelaten.

Mijn vraag: is dit strafbaar binnen een organisatie; want ik en mijn vriendin zijn er niet van gediend dat dit zo is gelopen, want de werkgeven hoort secuur hiermee om te gaan.
 

Antwoord

Het mag duidelijk zijn, dat de door jou genoemde gegevens uitsluitend bekend mogen zijn bij personen, die daarvoor gekwalificeerd zijn. In dit geval dus de directe manager, een HR professional en de salarisadministratie.
Overigens genoemde personen zullen over het algemeen een “geheimhoudingsverklaring” hebben moeten tekenen. Maar in een organisatie is het gebruikelijk dat ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het personeelshandboek (reglement) is opgenomen. Of het strafbaar is, hangt af van de schade, die zoiets teweegbrengt. Maar laakbaar is het wel en zijn disciplinaire maatregelen wellicht op z’n plaats.
 
Ik heb nu te weinig gegevens om in detail op de kwestie in te gaan. Ik vraag je vriendelijk om het bewuste formulier van de “Vraagbaak” in te vullen, indien je meer wilt weten.

 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor    Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?