Wanneer mogen wij de ouderenvrijstelling nog toepassen?    Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen? 

In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor

Vraagbaak  |  18 oktober 2015  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof

Toevoeging:
 Ik wil graag m.i.v. 2015 4 uren per week verlof opnemen en ik krijg einde van dit jaar een promotie en daarmee een salarisverhoging. Heeft dit consequenties voor mijn loon tijdens het ouderschapsverlof?

Antwoord:
Met betrekking tot het inleveren van salaris zult u een evenredige waarde moeten inleveren van uw nieuwe salaris. 4 uren per week zal dus 17,33 uur per maand zijn. Afhankelijk van de gebruikelijke arbeidsduur zou dat 10% van uw nieuwe maandsalaris zijn of iets minder. Er zijn echter cao's waar in een compensatie is geregeld van bijvoorbeeld 70% van het minimum loon.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer mogen wij de ouderenvrijstelling nog toepassen?    Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?