Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?    Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon? 

Wat gebeurt er als ik ziek wordt tijdens ouderschapsverlof?

Vraagbaak  |  10 mei 2017  |  Trefwoorden: Ziekte, Ouderschapsverlof, Dagloonberekening, Loondoorbetaling bij ziekte, Intrekken, 18 maanden

Vraag

Ik neem vanaf 1 mei 2016 tot oktober 2018 1 dag ouderschapsverlof op per week. Ik ben momenteel echter ziek al driekwart jaar en ga waarschijnlijk voor een gedeelte richting de wia.

1. Klopt het dat het ouderschapsverlof dat langer duurt dan 18 maanden negatief mee kan tellen voor de WIA?
2. Kan ik het ouderschapsverlof intrekken?

Antwoord

Het korte antwoord op uw twee vragen is, dat:
  1. Uw dagloonberekening voor de sociale wetten, dus WW of WIA, wordt negatief beïnvloed wanneer het ouderschapsverlof langer dan 18 maanden duurt.
  2. U kunt het ouderschapsverlof intrekken of doorschuiven. Bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt. Uw werkgever kan dit om zwaarwichtige redenen weigeren.
Zie voor een uitgebreid antwoord o.a. de tekst van HR-Kiosk onder de Rubriek: Ouderschapsverlof en ziekte
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?    Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?