Heb ik als stagiair ook recht op vakantie?    Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij? 

Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling?

Vraagbaak  |  11 september 2017  |  Trefwoorden: Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte, Werkhervatting, Ziekte, Onderbreking

Vraag

Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling?

Antwoord

Wanneer er tussen 2 ziekteperioden minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Bijvoorbeeld: de medewerker is 10 weken ziek. Na werkhervatting wordt hij binnen 4 weken opnieuw ziek. Deze nieuwe ziekteperiode start dan met de 11e ziekteweek.
Wordt een medewerker opnieuw arbeidsongeschikt binnen 4 weken na eerder herstel, dan worden deze periodes van arbeidsongeschiktheid bij elkaar opgeteld. De periode van twee jaren begint dan niet opnieuw. Maar, doordat de gewerkte periodes zelf niet meetellen, zal de totale duur van de loondoorbetaling langer worden dan twee jaren.
Voorbeeld:
Wanneer in het 1e jaar het loon voor 100% wordt doorbetaald en er 3 perioden van maximaal 4 weken van werkhervatting in dat 1e jaar liggen, dan wordt deze periode met 12 weken verlengd.
Stel dus dat de 1e ziekmelding op 1 januari 2017 plaatsvindt, (en er verder geen onderbrekingen meer zijn) dan dient de werkgever 100% van het loon door te betalen tot en met 11 maart en daarna eerst 70% van het loon.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heb ik als stagiair ook recht op vakantie?    Onze werknemers willen loon inleveren voor een goed doel. Kan dat belastingvrij?