Onze organisatie heeft 3 parttime medewerkers met een 2e jaarcontract. Mogen we nog een jaarcontract aanbieden met een KPI clausule?    Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden? 

Na mijn 65ste ben ik in dienst bij een BV, maar krijg geen loondoorbetaling bij ziekte

Vraagbaak  |  7 januari 2016  |  Trefwoorden: ZVW, Loondoorbetaling bij ziekte, Wulbz

Na mijn 65 jaar ben ik in dienst bij een BV. Er wordt maandelijks conform de wet Zvw 4,850% premiekosten ingehouden van het bruto bedrag.
Echter wat ik niet juist vind is dat ik bij ziekte en of een ongeluk, geen uitkering ontvang , tijdelijk of langer.

Antwoord:
U dient onderscheid te maken tussen twee verschillende wetten.

De Zvw premie betaalt u als bijdrage voor de ziektekosten (huisarts, specialist, ziekenhuis, medicijnen etc.)
In uw situatie wordt over het algemeen gezamenlijk teveel premie ingehouden (premie over AOW + Loon). Het bedrag dat teveel wordt ingehouden ontvangt u meestal spontaan terug van de Belastingdienst of in ieder geval na de aangifte IB.

Bij ziekte of een ongeval is de Wet Uitbreiding Loonbetalings Verplichting bij Ziekte (de WULBZ) van toepassing. Ook al bent u AOW gerechtigd; de werkgever dient bij ziekte het loon gewoon door te betalen, met enige restrictie v.w.b. de termijn.
art. 7:629 BW maakt geen onderscheid op grond van leeftijd voor de doorbetaling van loon tijdens ziekte. Bij ziekte moet de werkgever volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz) het loon tot maximaal twee jaar doorbetalen* of zo lang de arbeidsovereenkomst duurt, zie rubriek Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar. Uit jurisprudentie is gebleken dat afspraken tussen werkgever en werknemer dat bij ziekte het loon niet wordt uitbetaald, nietig zijn.
Tevens geldt het verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de AOW-gerechtigde; Er is op dit moment een wetsvoorstel om de loondoorbetaling te beperken tot 6 weken voor deze groep. De vakbonden zijn hier echter mordicus op tegen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Onze organisatie heeft 3 parttime medewerkers met een 2e jaarcontract. Mogen we nog een jaarcontract aanbieden met een KPI clausule?    Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?