Moet de werkgever het loon doorbetalen tijdens de operatie en de herstelperiode van een buikwandcorrectie

Vraagbaak  |  ma 18 okt 2021  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

Ik werk in de hulpverlening op een behandelgroep. Ik heb onlangs, na 33 kg afgevallen te zijn en hier psychisch veel last van te hebben, op 31 oktober een grote buikwandcorrectie uit laten voeren. Ik heb deze operatie zelf moeten bekostigen.
Nu is mijn vraag, heb ik recht op ziekteverlof of moet mijn herstel uit Vakantie en PBL uren bestaan?
Ik heb deze vraag ook op mijn werk gesteld. Daar geven ze aan dat dit een cosmetische ingreep is. Doordat ik niet de uren had om 6 weken vakantie op te nemen, heb ik vooraf erg veel overgewerkt, waardoor ik bijna overwerkt/ overspannen mijn operatie in ben gegaan (ik heb me vooraf twee dagen ziek gemeld omdat ik teveel stress klachten had). Nu lees ik op forums (buikwandcorrectie) dat anderen met dezelfde functie (pedagogisch behandelaar) en dezelfde CAO (gehandicaptenzorg) wel gedeeltelijk de ziektewet in mogen. Kunt u me helpen? Heb ik nog ergens recht op? De eerste twee weken heb ik echt niks anders kunnen doen als op bed liggen. Het voelt dus ook niet echt als vakantiedagen.
 
 

Antwoord

In uw geval zijn er twee belangrijke vragen:
  1. Is de ziekte door opzet veroorzaakt?  M.a.w. is er een persoonlijke schuld aan het ziek zijn?
  2. Is een operatie noodzakelijk of puur cosmetisch en een persoonlijke keuze?
 Het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van opzet.
 
In het 2e geval moet afgevraagd worden of er een medische noodzaak is.
De noodzaak zou aangetoond kunnen worden door een arts (medisch) of een psycholoog/psychiater (psychisch).
“Indien de werknemer de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever hoort te komen, houdt de werknemer toch recht op loon (artikel 7:628 BW).
Bij een cosmetische ingreep moge duidelijk zijn, dat die niet in redelijkheid voor risico van de werkgever behoort te komen. De werknemer behoudt echter ook recht op loon indien hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de arbeid te verrichten (artikel 7:629 BW). Onder ziekte moet worden verstaan een lichamelijke of psychische toestand die de werknemer verhindert zijn arbeid te verrichten.
Tijdens het ondergaan van een cosmetische ingreep is er in ieder geval nog geen sprake van ziekte, ervan uitgaande dat bij het ontbreken van een medische noodzakelijkheid, de wens tot verfraaiing van het uiterlijk de reden was om tot een cosmetische ingreep te komen, met andere woorden, er dus sprake was van een persoonlijke keuze.
De vraag is of de herstelperiode na een cosmetische ingreep gelijk te stellen is aan ziekte. Indien een werknemer in de herstelperiode verhinderd is de arbeid te verrichten ten gevolge van zijn lichamelijke toestand is er volgens de wet wel sprake van ziekte.
Artikel 7: 629 lid 1 BW maakt geen onderscheid naar de aard en oorzaak van de ziekte.”
In een enkel geval oordeelde de kantonrechter dat bij een cosmetische ingreep (puur op verfraaiing van het uiterlijk) de dagen van de operatie niet, maar de herstelperiode wel valt onder de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ).
Heeft u echter een verklaring van een arts of psycholoog, die de ingreep als noodzakelijk bestempelt, dan moet ook over de dagen van de operatie (meestal maar 1 dag) ook het loon worden doorbetaald.
Kortom: over de herstelperiode dient uw werkgever 100% van het loon door te betalen (CAO). Of ook over de dag van de operatie het loon moet worden doorbetaald, hangt af van 2 zaken:
  • De medische noodzaak
  • De logica en puur menselijk inschattingsvermogen van de werkgever
U kunt ook de discussie van die ene dag uit de weg gaan en hier geen punt van maken. Maar mocht u gemakkelijk een verklaring van een arts of psycholoog kunnen krijgen, dan is het zeker de moeite waard.