Mijn aflopend contract is niet verlengd vanwege coronavirus, blijft dan 30%-regeling bestaan    Moet mijn werkgever (uitzendbureau, ABU) mijn uitkering Ziektewet aanvullen? 

Loondoorbetaling bij ziekte ook over o.a. bereikbaarheidsdiensten en overwerk

Vraagbaak  |  9 juli 2020  |  Trefwoorden: Overwerk, Loondoorbetaling bij ziekte, WULBZ, Vakantietoeslag, Beschikbaarheidsdiensten, Stand-by-dienst

Vraag

Al geruime tijd (enkele jaren) werk ik structureel substantieel meer dan 36 uur per week. 36 uur per week is bij onze organisatie een fulltime dienstverband. Er is dus (voor zover ik begrijp) sprake van overuren wanneer ik meer dan 36 uur per week werk. Het komt structureel voor dat ik tussen de 40 en 60 uur per maand extra werk, al jaren. Ik zit in salarisschaal 10 en mag derhalve conform onze CAO overuren eigenlijk niet declareren tenzij dit in opdracht is van de directie. Ik mag mijn overuren wel declareren, doe dat ook en krijg deze al jaren netjes uitbetaald.
Tevens krijg ik (al jaren lang) iedere maand een vergoeding voor bereikbaarheidsdienst. Dat betekent telefonische bereikbaarheid buiten werktijden: om de week, 7 dagen lang, 24u per dag.
Nu zit ik sinds 3 maanden ziek thuis en krijg 100% van mijn reguliere salaris betaald. Zonder vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst (ik ben immers niet bereikbaar) en zonder de vergoeding voor overuren (ik werk immers niet over).
Mijn vraag is of ik nu, op basis van het argument dat er structureel sprake was van meer salaris door overuren en bereikbaarheidsdienst, ook tijdens ziekte aanspraak mag maken op die aanvulling van mijn salaris? Is mijn werkgever verplicht mij de overuren te betalen, die ik normaal gesproken maak (een gemiddelde van het afgelopen jaar bijvoorbeeld) en is mijn werkgever verplicht mij de bereikbaarheidsvergoeding te betalen?

Antwoord

In jouw vraag zijn meer antwoorden besloten. Het gaat niet alleen om de vraag of over een ziekteperiode, wanneer het loon wordt doorbetaald, de overwerk- en de standby- (bereikbaarheidsdienst) vergoeding meegenomen moeten worden bij de loondoorbetaling (de wet WULBZ), maar moet dat deel van het loon ook tijdens de vakantie worden doorbetaald. Daarbij komt meteen nog eens de vraag of hierover ook vakantietoeslag moet worden betaald?
 
Uit bijgaande jurisprudentie kun je opmaken, dat in alle 2 situaties in ieder geval het volledige loon moet worden betaald. Maar dat ook vanaf 1-1-2018 over zowel het overwerk, als de beschikbaarheidsdienst, vakantietoeslag moet worden betaald.
Een loonvordering op dit gebied kan met terugwerkende kracht van 5 jaren worden ingesteld.
Ik ben benieuwd naar de reactie van uw werkgever.
Werknemer is er met de werkgever goed uitgekomen
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn aflopend contract is niet verlengd vanwege coronavirus, blijft dan 30%-regeling bestaan    Moet mijn werkgever (uitzendbureau, ABU) mijn uitkering Ziektewet aanvullen?