Loondoorbetaling Bij Ziekte


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van werknemers af te dekken. Verzekeringen betreffen het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de ...

2. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... sociale verzekeringen (Wfsv). Het wetsvoorstel is onderdeel van eerder gemaakte afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Door het wetsvoorstel gaan kleine werkgevers vanaf 2022 een lagere ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... van ziekengeld aan de beperkte groep werknemers (uitzendkrachten en freelancers) voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt; 2003: Bedrijven tot 25 werknemers worden gevrijwaard ...

4. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitkering onterecht ontvangen Mensen met hersenletsel vaak verkeerd ...

5. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling na twee jaar Re-integratie heikel punt Social Return bij aanbestedingen Kortere ...

6. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

7. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... niet verricht, tenzij dit in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Deze loondoorbetalingsverplichting kan in de arbeidsovereenkomst alleen voor de eerste 6 maanden ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... op de WULBZ per 1 juli 2016 het loon (nog maar, was 2 jaar) tot maximaal 13 weken doorbetalen. Loondoorbetaling zieke AOW’er nog niet naar 6 weken Per 1 april 2021 zou onder meer de termijn ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te worden doorverbonden: Ziektewet (ZW); Wet Verbetering Poortwachter (WVP); Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz); Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); Regeling ...

10. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... deze tijdens ziekte door de werkgever worden ingenomen? Leaseauto inleveren tijdens ziekte en de loondoorbetalingsverplichting In de wet staat dat een zieke werknemer recht heeft op ...

11. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... de gezondheid van haar werknemers verwerkt dan noodzakelijk is voor de vaststelling van haar loondoorbetalingsverplichting en de re-integratie of begeleiding van haar zieke werknemers. Zo ...

12. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... afgegeven en hij geen Nederlandse nationaliteit blijkt te hebben, kan dit een reden zijn om de loondoorbetaling stop te zetten. Het wil echter niet altijd zeggen dat u hem ook op staande voet ...

13. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... 3 € 33.716 t/m € 66.421 40,15% Schijf 4 € 57.586 of meer 52% Schijf 4 € 66.422 of meer 52% Loondoorbetaling bij ziekte De regels voor loondoorbetaling van twee jaar bij ziekte blijven ...

14. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... en preventie Goed werk betekent volgens het kabinet dat ook kritisch wordt gekeken naar de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Het kabinet wil de beoordeling van ...

15. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... euro beschikbaar. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen kunnen een beroep doen op deze middelen. Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers De verkorting van de loondoorbetalingsplicht ...

16. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan. Loondoorbetaling zieke werknemers Werkgevers krijgen een tegemoetkoming van € 1.100 voor de ...

17. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... worden. Kleine werkgevers gaan een lagere premie betalen dan (middel)grote werkgevers. Verlenging loondoorbetalingsperiode (loonsanctie) Het UWV beoordeelt na twee jaar of de werkgever en ...

18. Bezoek aan huisarts e.d.   20 maart 2009
20 maart 2017  |  ,
Inhoud Geen wettelijke regels Beperk loondoorbetaling door een maximum in te stellen Ziekteverzuimmanagement Geen wettelijke regels Er bestaan geen wettelijke regelingen over verlof voor ...

19. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  , ,
Inhoud Wettelijk recht Overgang naar kortdurend zorgverlof Werkgever mag niet weigeren Loondoorbetaling Uitbreiding bij CAO Richtlijnen overheid Zorgverlof opnemen door stakende leraren? Wettelijk ...

20. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... de onderkant van het loongebouw, duurzame inzetbaarheid, afstand tot de arbeidsmarkt en loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunnen diverse onderwerpen ...

21. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van duurzame inzetbaarheid, of rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving, bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. Zie AWVN, Rapport Arbeidsmarkt 2017. Derde kwartaal 2017: record ...

22. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... heerst en die verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte. Quarantaine In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het ...

23. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... in de plaats kwam. Let wel: hier worden werknemers die bij ziekte recht hebben op (verminderde) loondoorbetaling en werknemers die recht op een ZW-uitkering ongelijk behandeld. De eersten ...

24. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... het gemiddelde loon over 13 weken. In 2018 worden de regels geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de loondoorbetaling bij ziekte kan worden teruggebracht naar 6 weken. Via de Doorwerkregeling is de ...

25. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... voor het eerst gemiddeld boven 65 jaar Werkende AOW’ers minder lang doorbetaald bij ziekte Loondoorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken per 1-7-2023 Opzegtermijn is beperkt tot 1 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (164 totaal)