No-Riskpolis


1. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... beperkt Loonverlies minder dan 35% Geboren voor 8 juli 1954 en recht op WW-uitkering Duur no-riskpolis 5 jaar Instrumenten Participatiewet op de schop UWV informeert de gemeente bij ...

2. No-riskpolis   19 februari 2015
6 maart 2017  |  ,
Inhoud No-riskpolis voor doelgroep Participatiewet Doelgroep no-riskpolis No-riskpolis structureel No-riskpolis voor doelgroep Participatiewet Sinds 1 januari 2015 geldt de no-riskpolis ook voor ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... van UWV extra inkomensondersteuning. Looncompensatie bij ziekte Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... regelingen, die het voor u aantrekkelijk maken om de werknemer aan te nemen. Denk aan de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel en loonkostensubsidie. De Regelhulp financieel CV laat zien ...

5. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... loondispensatie bij minder presteren; betaling (groot) deel van de loonkosten bij ziekte (no-riskpolis); proefplaatsing met behoud van de uitkering (zie onder); subsidie aanpassing ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... krijgen via de gemeente. Deze vorm van loonkostensubsidie is structureel mogelijk. No-riskpolis Werkgevers die een vluchteling die valt onder de banenafspraak willen aannemen, ...

7. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de eerstejaarsziektewetbeoordeling bereiken. Het betreft een onderzoek met vervroegde inzet van de no-riskpolis - met deze polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door ...

8. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... niet voor 1 juli 2019 in werking treden. Participatiewet In de begroting 2018 is verwerkt dat de no-riskpolis voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk vanaf 2021 structureel is gemaakt. ...

9. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... veranderingen gelden niet als de werknemer ziek is door orgaandonatie of als er sprake is van een no-riskpolis. (Bron: UWV, 1 jul. 2016) Sanctie voor eigenrisicodrager Ziektewet Wanneer een ...

10. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... komt voor onderstaande regelingen: Premiekorting oudere werknemer Premiekorting jongere werknemer No-riskpolis Wet Tegemoetkoming Loondomein (Wtl) Subsidieregeling praktijkleren (Bron en uitleg: ...

11. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Instrumenten Participatiewet op de schop De no-riskpolis en mobiliteitsbonus werken per 1 januari 2016 mogelijk anders. Er is een ...

12. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... naar arbeidsvermogen) Niet betaalbaarstelling uitkering (Werkloosheidswet) Doelgroepafbakening no-riskpolis (Ziektewet) Minimale uitkeringshoogte eerste jaar (Ziektewet) Zwangerschaps- en ...

13. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... van (langdurige) arbeidsongeschiktheid pro actief opstelt om de re-integratie te laten slagen. No-riskpolis binnen het ambtenarenrecht De no-riskpolis geldt binnen de ambtenarenrechtelijke ...

14. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... De leeftijd voor de mobiliteitsbonus is per 1 januari 2015 verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar. No-riskpolis De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen wordt in 2016 nieuw leven ...

15. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... over doelgroep-banen Minder bureaucratische uitwerking gewenst Aanpassingen Participatiewet 2016 No-riskpolis voor doelgroep Participatiewet Tegenprestatie bij klein aantal gemeenten niet ...

16. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
... het verstandig om drie dagdelen in te plannen per maand. Ziekmelding bijhouden in verband met de No-riskpolis Is het LKV van toepassing op een medewerker? Dan geldt voor deze medewerker ook vaak ...

17. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... voor de banenafspraak en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak en de ...

18. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. ...

19. Subsidieregelingen   6 januari 2016
10 juli 2024  |  , , , , , , ,
... maakte op 4 februari 2016 het volgende bekend: Heeft u een werknemer in dienst die valt onder de no-riskpolis? En ontvangt u daarnaast loonkostensubsidie van de gemeente? Sinds januari 2016 ...

20. Subsidies en voorzieningen   7 oktober 2014
20 augustus 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Taken gemeenten Loonkostensubsidie Proefplaatsingen No-riskpolis Voorzieningen Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet Loonkostensubsidie én premiekorting per 2016 Advies ...

21. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
16 maart 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Soorten uitkeringen Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) Voorwaarden IOAW-uitkering Inkomsten en de IOAW-uitkering Gedeeltelijke ...

22. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... de eerstejaarsziektewetbeoordeling bereiken. Het betreft een onderzoek met vervroegde inzet van de no-riskpolis - met deze polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door ...

23. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... de eerstejaarsziektewetbeoordeling bereiken. Het betreft een onderzoek met vervroegde inzet van de no-riskpolis - met deze polis hoeft de werkgever bij ziekte van de werknemer het loon niet door ...

24. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... loondomein. De Verzamelwet SZW 2018 regelt onder andere het volgende: Leeftijdsgrens voor de no-riskpolis De leeftijdsgrens voor de no-riskpolis gaat per 1 januari 2018 naar 56 jaar. De ...

25. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... Europese Unie (WagwEU) Wijziging Wet AVV Flexkrachten: betrokkenheid bij medezeggenschap vergroten No-riskpolis en te late ziekmelding Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie Verstrekken ...


Bekijk items: 1 tot 25 (54 totaal)