Voorziening


1. Voorzieningen sociaal minimum   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
Inhoud Armoede en sociaal minimum Sociale voorzieningen Armoede en sociaal minimum Sociale voorzieningen hebben een aanvullend karakter: komt iemand niet of niet meer in aanmerking voor en sociale ...

2. Subsidies en voorzieningen   7 oktober 2014
20 augustus 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Taken gemeenten Loonkostensubsidie Proefplaatsingen No-riskpolis Voorzieningen Loonprikkel speelt beperkte rol in succes Participatiewet Loonkostensubsidie én premiekorting per 2016 Advies ...

3. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
... werkplekken loont Op arbeidsgehandicapten kan worden bezuinigd Amsterdam hervormt sociale werkvoorziening Jonggehandicapten tussen wal en schip Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan ...

4. Nooit veranderde er zoveel aan de oudedagsvoorziening.   4 juni 2023
4 juni 2023  |  ,
Wat gaat u merken van het nieuwe pensioenstelsel? De pensioenwet die deze week in de Eerste Kamer werd aangenomen, heeft gevolgen voor miljoenen Nederlanders, van jonge werkenden tot ...

5. Zelfstandig ondernemers zonder personeel met een voorziening voor arbeidsongeschiktheid   12 juli 2023
12 juli 2023  |  , , ,
Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... 2012 heeft genomen om de uitgaven voor de regeling omlaag te brengen, hebben gewerkt. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer over de jaarlijkse kosten van de 30%-regeling laat te wensen ...

7. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... In dat geval kan er - met terugwerkende kracht - alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd. Dienstverleningsovereenkomst Een vorm van 'Aannemen van werk' is ...

8. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

9. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... voor werkgevers Impuls vakmanschap Polisadministratie Training over solliciteren via social media Voorziening hulpmiddelen Doelgroepregister Jaarverslag 2014 Vakantiegeld 2016 voor mensen met een ...

11. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... het wijzigingen die aansluiten bij de doorgevoerde wijzigingen van het Besluit. Zo wordt een voorziening gecreëerd om in CAO-bepalingen te verwijzen naar websites. (Bron: Nieuwsbrief UAW, ...

12. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... Verzekeringsbank (later Sociale Verzekeringsbank, SVB); in 1947 wordt de (tijdelijke) wet 'Noodvoorziening voor ouden van dagen' van minister W. Drees van 1947 ingevoerd. Dit was een ...

13. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... zorg; mantelzorg: meer dan gebruikelijke zorg andere grenzen aan AWBZ-zorg: gebruik maken van voorzieningen, bijvoorbeeld een maaltijdendienst. Nieuw zijn ook de persoonsgebonden budgetten ...

14. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... WOR (artikelen 17 en 22) geeft de OR de mogelijkheid om met de bestuurder overleg te voeren over voorzieningen die de OR nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Vaak doet een ...

15. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... is een gegeven in de Nederlandse samenleving dat vraagt om structureel beleid en structurele voorzieningen. Dit is één van de belangrijkste conclusies na vijf jaar Aanvalsplan ...

16. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... 10% van de vrouwen had in 2003 een fulltime baan) komt waarschijnlijk doordat de collectieve zorgvoorzieningen in Nederland achterlopen, zeker t.o.v. landen als Zweden en Denemarken. Ook mannen ...

17. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... Definities Dat zijn er vele, onder meer: loonkosten, premies voor sociale verzekeringen, pensioenvoorzieningen, vergoedingen en verstrekkingen; het resultaat van het product (vermenigvuldiging) ...

18. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... van de uitkering naar 75% gold al voor de IVA-uitkeringen; 2010: De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) wordt vervangen door de nieuwe Wet Wajong; 2013: ...

19. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Voor langdurige arbeidsongeschikten bestaan er twee uitkeringsregelingen: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten: IVA-uitkering; Werkhervatting Gedeeltelijk ...

20. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring of voorzieningen. Sommige veteranen worden daarnaast door het ministerie van Defensie niet of ...

21. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... vraag: wat is het mensbeeld van de mensen in je organisatie? De tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzieningen of faciliteiten waarvan de geldswaarde lastig is te berekenen. (Bron: Xpert, 28 ...

22. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... bedrijfsartsen en werkgevers. Contracten zijn vaak onvolledig of bevatten maar weinig voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Meer aandacht voor preventie is nodig. ...

23. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting werkgevers In de afgelopen jaren zijn Arboconvenanten afgesloten. ...

24. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... van lange controle termijn Stoelmassage en cursus stoppen met roken geen vrijgestelde Arbo voorziening meer, maar wel een nihilwaardering. Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen ...

25. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... naar Arbeidsvermogen (WIA); Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA); Inspectie SZW. VN-verdrag voor ...


Bekijk items: 1 tot 25 (431 totaal)