Fitness


1. Fitness   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Bedrijfsfitness toch belastingvrij vergoeden Oude regeling Onbelast onder voorwaarden Werkgevers kunnen het personeel belastingvrije bedrijfsfitness ...

2. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... arbeidsvoorwaarden zijn Kinderopvang Vergoeding voor kleding (representatiekosten) Bedrijfsfitness / sporten via het werk l Tertiaire arbeidsvoorwaarden Dit zijn bedrijfseigen zaken die de ...

3. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... zijn faciliteiten die de werkgever aan het personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hier dus ...

4. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat daar loonheffingen over betaald hoeven te worden. De vrije ruimte - ...

5. Beloningscomponenten (inleiding)   1 september 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... allemaal aparte regels golden, zoals voor werkkleding, kerstpakketten, laptops, fietsen en bedrijfsfitness. De wet is per 2015 definitief vervangen door de Werkkostenregeling. Werkkostenregeling ...

6. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... definitief worden van de WKR, niet meer onbelast worden vergoed. We noemen bijvoorbeeld: Bedrijfsfitness, Vakbondscontributie, Fiets, Kerstpakket, Telewerkplek. Er is nog wel een mogelijkheid om ...

7. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... aug. 2017) Red.: Misschien een reden voor de overheid om de fiets van de werkgever en de bedrijfsfitness niet langer te belasten. Gedragscode Behandeling Beroepsziektes Het ministerie van ...

8. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
... zijn faciliteiten die u aan uw personeel beschikbaar stelt, zoals huisvesting, fitness, ontspanning of loon in natura. Ook een kerstpakket of jubileumgeschenk valt hier dus ...

9. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... een (netto) personeelsvoorziening naar keuze. Zoals een vergoeding voor reiskosten, studie, fiets, fitnessabonnement, bijdrage zorgverzekering, zonnepalen et cetera. Zo'n uitruil, ook wel ...

10. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... voetbal het vaakst als hobby op hun CV. Maar ook andere veelgenoemde hobby’s zijn sportief: ‘fitness’ (5), ‘sporten’ (6), ‘wandelen’ (7), ‘hardlopen’ (8) en ‘zwemmen’ (9). ...

11. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... meer zakelijk - een gerichte vrijstelling, zie paragraaf Gerichte vrijgestelde kosten. • Bedrijfsfitness Tot 2007 waren de vergoedingen en verstrekkingen ter zake van bedrijfsfitness onbelast ...

12. Employee Benefits (inleiding)   20 maart 2009
17 november 2017  |  , , ,
... meer deel uit van totaalpakketten van arbeidsvoorwaarden, waarin ook de fiets van de zaak en het fitnesscentrum zijn opgenomen. Employee Benefits support systeem Ook wel Employee Benefits Portal ...

13. Fiets   26 november 2010
14 maart 2018  |  , , , ,
... waardoor werknemers langer met hun fiets moeten doen. Andere ‘slachtoffers’ zijn de bedrijfsfitness (14 procent) en de vakbondsvergoeding, die bij 7 procent van de organisaties naar ...

14. FiscFree   10 december 2015
19 januari 2016  |  ,
... blij maken met een goede beloning en leuke, maar ook nuttige, extraatjes zoals fietsen, iPads en fitnessabonnementen. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn vaak minder zichtbaar en lastig ...

15. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... de kop 'Welke nihilwaarderingen zijn er?' hebben we de tekst over ter beschikking gestelde bedrijfsfitness aangepast. De oorspronkelijke tekst was te beperkend. 20.2 23-10-2015 In de 4e bullet van ...

16. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015  | 
... en bronnen. De beschikbare doelen zijn: · het aan- of verkopen van vakantie-uren · bedrijfsfitness · fietsproject · vakbondscontributie · reiskostenvergoeding · lening voor een ...

17. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  , ,
... besteden. De arbeidsvoorwaarden zijn als volgt: Basispakket Keuzes zijn: • drie verlofdagen • fitness • pensioenverzekering • rechtsbijstandverzekering • geld Totale loonkosten € ...

18. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
14 april 2018  |  , , ,
... een bedrijfskantine, de parkeergarage op het bedrijfsterrein, de fietsenstalling, een fitnessruimte, de openbare ruimte voor een bouwvakker die graafwerkzaamheden verricht en voor een ...

19. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals ...

20. Nihilwaardering   14 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , ,
... de volgende voorzieningen en verstrekkingen in natura op nihil: ter beschikking gestelde bedrijfsfitness op de werkplek; consumpties (zoals koffie, thee, koekje) op de werkplek die geen deel ...

21. Noodzakelijkheidscriterium   26 maart 2013
21 april 2021  |  , , , , ,
... vervulling van de dienstbetrekking. Voorbeeld e Een grote organisatie heeft in de kelder een fitnessruimte waar het personeel onder leiding van een sportinstructeur kosteloos gebruik van mag ...

22. Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait   5 februari 2011
1 mei 2017  |  , , ,
... Aanspraak. Apparatuur, gereedschappen en instrumenten mede voor gebruik thuis. Bedrijfsfitness buiten werkplek, conditie- en krachttraining. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. ...

23. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... ten einde Loonsverhoging 2017 Draaiboek WNRA IKAP-regeling rijkspersoneel wijzigt-bedrijfsfitness, fiets, telewerkruimte Ambtenaren genieten het eerst van hun pensioen Ambtenaar houdt ...

24. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... loonbelastingverklaring; afschaffing normbijtelling fietsregeling; verruiming regeling bedrijfsfitness; belastingheffing van vergoedingen voor onregelmatige diensten. * Een reclamebureau ...

25. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... Direct belast Bewassing, energie en water Onbelast, norm-bedragen per maand Uitzondering Bedrijfsfitness Belastingvrij Nihilwaardering (mits op werkplek), Vrije ruimte (elders) Beroepsregister ...


Bekijk items: 1 tot 25 (55 totaal)