Verruilen


1. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... zie rubriek PBS. In onderstaand overzicht wordt aangegeven, wat globaal het voordeel van verruilen is, omgerekend naar een bruto loonsverhoging, bij een maandloon van € 2.500. Doel ...

2. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... die tegen de AOW-leeftijd aanzitten, moeten daardoor langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verruilen voor pensioen. Met ingang van 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 ...

3. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... beschikbaar van € 400 bijdrage aan de fiets. U mag dit bedrag onbelast verstrekken of eventueel verruilen tegen een Bruto looncomponent of/en de tegenwaarde van bovenwettelijk verlof dat ...

4. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... de komende tijd gebruikmaken van vrijwilligers die bijvoorbeeld een dag in de week hun ict-baan verruilen voor speurwerk naar cybercrime. Het gaat onder meer om programmeurs, data-analisten en ...

5. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... en pas na de toekenning van het kenteken de accessoires laat aanbrengen. Onbelast vergoeden of verruilen Maar ook een navigatiesysteem (zoals Garmin, Tom Tom of Mio), een carkit of autoradio ...

6. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... mogelijk om de kosten van de aanschaf en het plaatsen van de laadpaal in het cafetariasysteem te verruilen met een bruto salariscomponent of bovenwettelijk verlof. De eerste elektrische ...

7. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
3 januari 2024  |  , , , , , ,
... als ze nu zijn. Alleen vanwege praktische bezwaren (bezettingsgraad en algehele sluiting) zou verruilen van feestdagen geen optie zijn. Afhankelijk van de soort branche (bijv. Zorg, Politie ...

8. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... uitlenen van elektrische fietsen personeel motiveren de auto ten minste twee van de vijf dagen te verruilen voor de fiets. Achterliggend doel is de spits in en rond Leeuwarden te ontlasten. ...

9. Genietingsmoment   15 maart 2011
14 april 2018  |  , , , ,
... dat in mei is betaald te gebruiken om een fiets te bekostigen. Een beslissing om loon te verruilen moet vooraf genomen worden. Besluit Belastingdienst De Belastingdienst heeft in haar ...

10. Inleiding cafetariasysteem   13 maart 2011
18 november 2019  |  ,
Het kunnen kiezen van arbeidsvoorwaarden of beter gezegd het verruilen van arbeidsvoorwaarden heeft al sinds decennia de toepasselijke naam 'cafetariasysteem'. Er is natuurlijk een duidelijke ...

11. Juridische en arbeidsrechtelijke eisen   15 maart 2011
27 juli 2015
... bruto jaarloon worden verruild (inclusief bonussen en dergelijke); • het jaarloon mag door het verruilen van brutoloon niet beneden het minimumloon komen; • iedere werknemer moet minstens ...

12. Kosten   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... vriendelijk belonen tegen lagere lasten. Handig gebruikmaken van alle fiscale mogelijkheden en het verruilen van onbelaste vergoedingen voor brutolooncomponenten voor onbelaste vergoedingen, ...

13. Lagere werkgeverslasten   14 maart 2011
15 juli 2014  | 
... vriendelijk belonen tegen lagere lasten. Handig gebruikmaken van alle fiscale mogelijkheden en het verruilen van onbelaste vergoedingen voor brutolooncomponenten voor onbelaste vergoedingen, ...

14. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... het Ministerie nu voorstelt de medewerker juist benadeelt. Een belangrijke toepassing is o.a. het verruilen van bruto loon voor een reiskostenvergoeding. In gesprekken met het Ministerie ( m.b.t. ...

15. Noodzakelijkheidscriterium   26 maart 2013
21 april 2021  |  , , , , ,
... betaalt. De werkgever mag deze niet doorberekenen aan de medewerker.(maar wel afspraken maken over verruilen, feitelijk een voorstel tot een loonsverlaging) Wel mag een eigen bijdrage worden ...

16. Ontwikkeling, studie en onderwijs   15 februari 2020
27 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de Inkomstenbelasting (met een drempel van € 250 2. De studiekosten via de werkgever zogenaamd verruilen met brutoloon, waardoor er een fiscaal voordeel ontstaat ter hoogte van het ...

17. Personeelslening   20 maart 2009
23 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... is elke cent er 1 teveel. Maar dan is er wel een mogelijkheid om een beloning (bonus o.i.d.) te verruilen. Wanneer u een behoorlijk bedrag aan de werknemer netto “schenkt’ vanuit de "vrije ...

18. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... tot € 27 Zonnepanelen Lening voor woningverbetering is onbelast Eventueel ook een deel te verruilen (cafetariaregeling) via de WKR tot een bedrag van maximaal € 1.600 (?) NB: Ook ...

19. Schijnzelfstandige   13 juni 2015
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... zin niet wenselijk dat werkgevers hun werknemers onder druk zetten om hun dienstverband te verruilen voor zelfstandig ondernemerschap. Een werknemer hoeft hier niet mee in te stemmen en ...

20. Strategisch sturingsinstrument   14 maart 2011
14 december 2014  | 
... kan flexibel belonen als een strategisch sturingsinstrument gebruiken. Dus niet alleen dat het verruilen de werknemer een fiscaal voordeel biedt en de werkgever een verlaging van de ...

21. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... competenties (oude regeling) Gerichte vrijstelling Verschillende situaties Overige kosten Verruilen van studiekosten in een cafetariasysteem Belastingvrij sparen voor een opleiding Naslag ...

22. Telewerkregeling   23 oktober 2014
... van een bruto looncomponent zoals vakantiedagen met de telewerkvergoeding biedt dan uitkomst. Bij verruilen komt dit voor de werknemer neer op een eenmalige salarisverbetering van 4% tot 7%! Dit ...

23. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... deel ervan echter niet wil dragen, kunnen de werknemer en werkgever een afspraak maken om deze te verruilen met bruto loon. Dat heeft hetzelfde fiscale effect als voor de Inkomstenbelasting, maar ...

24. Vakbonden   28 december 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
... stimulans is dat de werkgever of de contributie via de vrije ruimte van de WKR verruilt of laat verruilen met bruto loon, dat minimaal 37% voordeel oplevert. ...

25. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... ook op de sociale lasten. De Tweede Kamer en de Belastingdienst hebben echter afgedwongen dat verruilen niet de bedoeling is. (De redactie is het hier mee oneens. Arbeidsrechtelijk is er geen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (75 totaal)