Parttime


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werk waaronder de Brug-WW en scholingsvouchers werkzoekenden. Brug-WW Brug-WW bestaat uit een parttime arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, in combinatie met een (gedeeltelijke) ...

2. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... het kader van de Pensioenwet komen afstandsverklaringen niet vaak voor. Als de werknemer (denk aan parttime werknemers en oproepkrachten) toch vrij is al of niet aan de bedrijfspensioenverzekering ...

3. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... toename van het aantal vrouwen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de forse groei van parttime banen. Andere oorzaken van deze inhaalmanoeuvre zijn onder meer het gestegen ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... die door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is aangemerkt als een beroepsziekte. Parttimer en wachtdagen De werkgever is bevoegd om bij ziekte zowel bij fulltime als bij parttime ...

5. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... EU-landen. (Bron: CBS, 2 mrt. 2017) Ontslag wegens overtreden arbeidstijdenwet Werknemer X werkt parttime bij een stichting, ze heeft een vast contract en een contract voor de flexpool. ...

6. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... Arbeidstijdverkorting niet verwarren met Arbeidstijdenwet Werkgevers willen af van ATV-dagen Parttime dag valt op een nationale feestdag Oorsprong ATV Arbeidstijdverkorting (ATV) heeft zijn ...

7. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... basiscontract met een arbodienst verplicht. Zelfs wanneer je maar één medewerker hebt met een parttime contract. Voor kleine organisaties moet dit bijna altijd ook een gecertificeerde ...

8. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... Einde experiment met flexibele schooltijden op basisscholen Eindtoets onderdeel van schooladvies Parttimers verleiden meer te werken Toch nog extra geld voor leraren basisonderwijs Toename ...

9. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
9 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat een werknemer - ongeacht de hoogte van zijn salaris, aantal jaren dienstverband, full- of parttime - hij/zij bij ontslag van de werkgever een vergoeding krijgen. De wet vervalt in 2021, ...

10. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... naar een ander beroep c.q. een technische opleiding gaat volgen met behoud van een WW-uitkering. Parttime werken gedurende WW-periode moet gaan lonen. Vanaf 2015 wordt daarom de vergoeding ...

11. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... Werknemers die fulltime werken krijgen per 1 januari 2019 recht op vijf dagen verlof. Bij parttimers geldt het aantal dagen verlof naar rato. Aldus de kabinetsvoorstellen. Per 1 juli 2020 ...

12. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... minder vaak betaald werk dan diegenen met startkwalificatie. Ze hebben ook vaker flexibele en parttime banen. Vier jaar later is dit verschil niet rechtgetrokken. Gediplomeerden met een ...

13. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
23 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... omlaaggaat. 9% van bijstandsontvangers werkt voor deel van uitkering Bijstandsgerechtigden die parttime werken en daarmee niet voldoende inkomsten genereren, kunnen die verdiensten laten ...

14. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... moet krijgen. Gelijke behandeling Het toekennen van een bonus aan alleen fulltimers en niet aan parttimers is niet toegestaan. Aldus de Commissie Gelijke Behandeling (CGB)*, die stelt dat het ...

15. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken als het algemene bezoldigingsmaximum (of de parttime equivalent) wordt overschreden. (Bron: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 3 ...

16. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... meeste organisaties is er nog sprake van verlofdagen, maar in enkele bedrijven, zeker die met veel parttimers zoals de zorgsector, is er sprake van verlofuren. Alle verlof boven viermaal het ...

17. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 december 2020  |  , , , ,
... minder dan 12 uur per week werken? Gemiddelde betaaltermijn Nederlandse bedrijven 54 dagen Meer parttime zzp-ers gestart Minder zzp-ers eerste maanden 2016 Cijfers 2017 Meer kansen voor zzp-ers ...

18. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... deeltijdfactor bij aftopping pensioengevend loon Pensioenaftopping deeltijdwerkers blijft bestaan Parttimers compenseren Maak deeltijd thuiswerken mogelijk 1.325 handtekeningen tegen uitsmeren ...

19. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 april 2020  |  , ,
... meer banen De vele kanten van banen combineren Nut van een bijbaan De keerzijde van deeltijdwerk Parttimer in loondienst ongevoelig voor fiscale stimuli Als deeltijdvrouwen een uur extra werken, ...

20. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
22 juli 2021  |  , , , , ,
... het DGA-loon te verlagen. Ook indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat hij in deeltijd (parttime) werkt, of wanneer sprake zal zijn van structureel verlies, kan hij een dergelijk ...

21. DGA Inleiding   27 maart 2016
10 april 2020  |  ,
... worden gesteld? DGA verdient meer steun en trots Single versus serieondernemer Populair: Parttime ondernemen Ontslag bestuurder: een juridisch mijnenveld Nieuwe coronacalculator berekent ...

22. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
9 februari 2023  |  , ,
... functiegroep, branche, opleidingsniveau, dienstverband (interim of stage) en per uren (fulltime of parttime). Verder zijn vacatures volgens het alfabet onderverdeeld per functie, bedrijf en ...

23. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... nam het aantal ZZP-ers toe met 6 procent tot krap 930.000. Ook signaleert de KvK een groei bij parttime ZZP-ers. (Bron: ANP & Z24, 1 jan. 2016) Economische ontwikkelingen 2015 De ...

24. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... je vrije dag is? Moet je een training volgen die gepland is op jouw vrije dag? Van fulltime naar parttime Zonder dat de aanspraak op het pensioen wordt belast, kun je met het deeltijdpensioen ...

25. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
19 april 2022  |  , , , ,
... werknemer dus formeel geen recht op een betaalde vrije dag. Red.: Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, moet u hem hiervoor compenseren. Laat de werkgever dit na, dan is ...


Bekijk items: 1 tot 25 (123 totaal)