DGA Belastingdienst    DGA Pensioen 


DGA Inleiding

Datum laatste wijziging: 10 april 2020  |  Trefwoorden: Directeur groot aandeelhouder, DGA

Inhoud

 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder (DGA)?
 2. Diverse sites
 3. De Nieuwe Ondernemersbank
 4. Register grootaandeelhouders komt dichterbij
 5. Veel DGA’s willen onderneming snel afstaan
 6. Zakkenvullende directeur, een mythe
 7. Grootste zorg ondernemer: tijdgebrek
 8. Ondernemers hebben kortere werkweek door automatiseringssoftware
 9. Kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?
 10. DGA verdient meer steun en trots
 11. Single versus serieondernemer
 12. Populair: Parttime ondernemen
 13. Ontslag bestuurder: een juridisch mijnenveld
 14. Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

Wie is directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

Een DGA is een directeur-grootaandeelhouder die minimaal 5% aandelen in een BV of NV heeft. Maar hij is meer, de DGA heeft een opmerkelijke fiscale positie: hij is aandeelhouder, de baas en kan tegelijkertijd ook werknemer/ondergeschikte in zijn eigen BV zijn. En verder, hij leent geld aan of van de BV, huurt of koopt onroerende zaken en gebruikt de BV voor zakelijke doeleinden maar ook voor activiteiten in de privésfeer.

NB: Een ZZP-er kan de DGA-status hebben, hij moet dan wel het vereiste percentage aantal aandelen hebben.

Diverse sites

Op internet zijn talloze sites over het onderwerp DGA te vinden. Een willekeurige greep: op de site van de Belastingdienst is veel informatie over de DGA verzameld, zie deze site en voor het opbouwen van het pensioen verwijzen wij naar homefinance.

De Nieuwe Ondernemersbank

De Nieuwe Ondernemersbank (DNOB) van ondernemersvoorman Hans Biesheuvel gaat 1 september 2015 open, met 36 kantoren verspreid over het land. Met de bank wil Biesheuvel op een makkelijke en toegankelijke manier kredieten gaan verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf. Via de bestaande kanalen is het voor veel ondernemers vaak lastig om financiering te vinden, vindt Biesheuvel. Vooral bedrijven die tussen de 750.000 en een miljoen euro nodig hebben, komen nauwelijks aan geld.

DNOB wordt geen traditionele bank met bankvergunning, maar een platform waar ondernemers en financiële partijen met elkaar in contact worden gebracht. De bank betreft een samenwerkingsverband tussen Ondernemend Nederland (ONL), de belangenorganisatie van Biesheuvel en de bestaande financiële dienstverlener Credion. (Bron: Z24, 15 mei 2015)

Register grootaandeelhouders komt dichterbij

Registratie wordt verplicht voor grootaandeelhouders met een belang van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF) of een rechtspersoon (BV of NV). Dit volgt uit de EU-richtlijn ‘tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’ (de EU-witwasrichtlijn). Het Europees Parlement heeft deze richtlijn op 20 mei 2015 aangenomen.

Dit register wordt vrij toegankelijk voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles uitvoeren. Ook gewone burgers met een ‘legitiem belang’ kunnen toegang krijgen. (Bron: PWC, 22 mei 2015)

Veel DGA’s willen onderneming snel afstaan

Veel Nederlandse bedrijven wisselen binnen twee jaar van eigenaar of verdwijnen zelfs helemaal. Bijna twee op de tien DGA’s wil uiterlijk begin 2019 afstand doen van het bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder ruim 400 directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s).

De helft van deze bedrijven wordt door de huidige DGA verkocht of geschonken aan de (klein)kinderen. De overige DGA’s zijn van plan hun onderneming op te heffen. Onder deze bedrijven, vallen ook veel familiebedrijven.

Nederland kent ongeveer 70.000 DGA’s van 55 jaar en ouder. Nu de crisis voorbij is voor de meeste bedrijven, is voor velen het moment aangebroken om een stap terug te doen. Bovendien kan het op dit moment fiscaal gunstig zijn om het bedrijf over te dragen. Het is afwachten hoe dat onder het volgende kabinet is. (Bron: AV Accountancy, 4 apr. 2017)

Zakkenvullende directeur, een mythe

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren heeft Human Capital Group eind 2016 een beloningsonderzoek uitgevoerd onder directeuren en commissarissen. De NCD-directeuren en commissarissen zijn veelal werkzaam voor bedrijven en organisaties met een omzet die ligt tussen de €5 en €100 miljoen. Het aantal werknemers binnen deze bedrijven is minimaal 50 en maximaal 2000.

In het onderzoek werd een duidelijk verschil geconstateerd in beloning tussen een privaatrechtelijke vennootschap (BV) en een publiekrechtelijk orgaan, waar de Wet Normering Topinkomens (WNT) een factor van betekenis is.

Uit het beloningsonderzoek blijkt dat 50% van de directeuren € 150.000 of meer verdient. De grootste groep directeuren kent een vast salaris van circa € 175.000. Het gemiddelde salaris van alle directeuren bedraagt in dit onderzoek € 152.000. Slechts een kleine groep bestuurders verdient meer dan € 250.000. De gemiddelde bonus (zowel individueel als collectief) bedroeg € 36.000, wat omgerekend zo’n 21% van het salaris is.

Wat het inkomen van commissarissen betreft, wordt verwezen naar subparagraaf Commissarissen.

(Bron en meer: AllesoverHR, 25 mei 2017)

Grootste zorg ondernemer: tijdgebrek

De top vijf dilemma’s waar ondernemers mee te maken hebben:
 • Structureel tijd inplannen of ik ben te druk met de dagelijkse gang van zaken
 • Focus op bestaande of nieuwe klanten
 • Tijd vrij maken om te sporten of alleen als ik tijd over heb
 • Ik luister naar mijn lichaam als ik moe ben of ik ga door tot het werk af is
 • Lange termijn of ik leef met de dag
(Bron: De Amersfoortse, juli 2017)

Ondernemers hebben kortere werkweek door automatiseringssoftware

Het gebruik van automatiseringssoftware door ondernemers zorgt ervoor dat hun werkweek gemiddeld bijna vier uur korter wordt in vergelijking met ondernemers die geen gebruik maken van procesautomatisering.

Ondernemers die geïnvesteerd hebben in dergelijke pakketten, waarbij allerlei processen in één systeem worden geïntegreerd, hebben een gemiddelde werkweek van 52,6 uur. Terwijl ondernemers die dit niet hebben gedaan een gemiddelde werkweek van 56,5 uur hebben. Dit wordt duidelijk uit onafhankelijk onderzoek naar de tijdbesteding van de Nederlandse ondernemer dat is uitgevoerd in opdracht van Teamleader. (Bron: Brisk, 24 jul. 2017)

Kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

Hoofdregel is dat een rechtspersoon op grond van zijn rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk is en niet de bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve een uitzondering. Toch kunnen bestuurders in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door derden (extern) of door het bedrijf zelf (intern).

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer een bestuurder zijn taken niet behoorlijk uitvoert, dan kan het bedrijf hem aansprakelijk stellen voor de schade die het hierdoor heeft geleden. Dit wordt interne bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Een bestuurder kan bijvoorbeeld intern aansprakelijk worden gesteld wanneer de schade is ontstaan doordat de bestuurder onnodig grote financiële risico’s heeft genomen of de rechtspersoon onbevoegd heeft vertegenwoordigd.

Externe bestuursaansprakelijkheid

Bij externe bestuurdersaansprakelijkheid zijn bestuurders aansprakelijk voor de schade die derden, zoals leveranciers van de onderneming, lijden door het handelen van de bestuurders. Een bestuurder kan bijvoorbeeld door derden aansprakelijk worden gesteld wanneer de schade is ontstaan doordat de bestuurder producten heeft ingekocht namens de onderneming, terwijl hij wist dat zij deze niet kon betalen.

Ernstig persoonlijk verwijt

De schade kan op de bestuurder worden verhaald wanneer hem een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Een bestuurder kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als hem te verwijten is dat hij niet op tijd heeft gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

(Bronnen: o.m. Rechtblog, 24 aug. 2017, Wikipedia en Belastingdienst)

DGA verdient meer steun en trots

De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) heeft de kabinetsformateur en de onderhandelaars van de vier politieke partijen nadrukkelijke aandacht gevraagd voor de positie van de motor van de Nederlandse economie: de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder). De NCD is van mening dat, waar ondernemerschap alom de motor wordt genoemd van de Nederlandse Economie, de positie van de DGA wordt vergeten. De NCD pleit voor verbetering van die positie.

De NCD stelt een aantal verbeteringen voor in de positie van de DGA, waaronder het creëren van een vangnet voor de DGA bij faillissement van een bedrijf. "Grootste slag die echter zal moeten worden gemaakt is dat ondernemen en failliet gaan geen schande is. (Bron: NCD, 24 aug. 2017)

Single versus serieondernemer

‘Single of ‘serie’: elk type ondernemer heeft zo z’n eigen uitdagingen, plannen en verwachtingen, zo blijkt uit het onderzoek ‘Ondernemend Nederland’ van Van Lanschot. "Steeds meer ondernemers komen nu op een kantelpunt van: ‘Blijf ik alles zelf doen of ga ik de dagelijkse leiding uit handen geven?"’

Met de aantrekkende economie denken ondernemers nu meer na over kopen, verkopen of overdragen aan de volgende generatie, zo blijkt uit het onderzoek dat iedere twee jaar door Van Lanschot wordt gehouden. Liefst 73 procent van de ondervraagden weet al wannéér hij of zij wil stoppen, tegenover 63 procent in 2016. Bijna 64 procent heeft zelfs al een concreet exitplan. (Bron en meer: Brisk, 22 mrt. 2018)

Populair: Parttime ondernemen

Steeds meer mensen starten een bedrijf naast een betaalde baan. De mogelijkheid om parttime te ondernemen is nog nooit zo populair geweest, want deeltijdwerken en internet bieden veel mogelijkheden om overdag of ’s avonds een bedrijf te beginnen. Het heeft voor- en nadelen om naast een vast inkomen zonder druk een eigen bedrijf op te bouwen. Maar hoe combineer je baan en bedrijf?

Parttime ondernemen vraagt om goede planningsvaardigheden. Je wil zo goed mogelijk presteren tijdens je vaste werk, maar je wil ook voldoende tijd aan je eigen onderneming besteden. Hoe verder en met wie? Kamer van Koophandel, ZZP Barometer, of toch jouw buurman?

Lees in dit verband ook het artikel van About HRM.

Ontslag bestuurder: een juridisch mijnenveld

Wie statutair bestuurder is van een bv of een niet-beursgenoteerde nv, heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke verhouding met de vennootschap. Die dualiteit blijkt geregeld tot complicaties te leiden, vooral bij ontslag. (Bron en meer over het
mijnveld: CM, 14 dec. 2018).

Nieuwe coronacalculator berekent hoe ondernemer door crisis komt

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren op 16 april 2020 een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan. (Bron: VNO-NCW, 9 apr. 2020)

Ga terug naar Directeur-grootaandeelhouder

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: DGA Belastingdienst    DGA Pensioen