DGA Sociale verzekeringen    Dwangsom 


DGA Vennootschap

Datum laatste wijziging: 3 juni 2019  |  Trefwoorden: Vennootschap, Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inhoud

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht
Digitale oprichting bv komt er aan
Heroverweeg uw bedrijfsvorm, de belastingtarieven wijzigen
Wetsvoorstel voor personenvennootschap nieuwe stijl
Geen verschil VOF en maatschap


Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht

Vanaf 2016 kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en andere publiekrechtelijke lichamen onder de vennootschapsbelasting gaan vallen wanneer per 1 januari 2016 de belastingplicht voor overheidsbedrijven wordt ingevoerd. Dit staat in de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen die in mei 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen.

Digitale oprichting bv komt er aan

Het oprichten en inschrijven in het Handelsregister van een kapitaalvennootschap, zoals een bv of een nv, moet digitaal kunnen plaatsvinden. De Europese Commissie heeft een daartoe strekkende richtlijn voorgesteld die tot 30 juni 2018 openstaat voor consultatie.

De digitalisering moet het eenvoudiger maken om een kapitaalvennootschap op te richten en in te schrijven, zowel in eigen land als in andere EU-landen. Dit wordt bereikt door de kosten te verlagen en de procedure te vereenvoudigen. Zo moeten alle EU-landen zorgen voor modeldocumenten waarin standaardgegevens staan. Ook worden de Handelsregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld. (Bron: Fiscount, 25 jun. 2018)

Heroverweeg uw bedrijfsvorm, de belastingtarieven wijzigen

De komende jaren gaan de belastingtarieven voor BV’s en IB-ondernemingen fors wijzigen. Misschien is het daarom tijd om uw bedrijfsvorm te heroverwegen. Het tarief van de vennootschapsbelasting bij winst uit een BV tot € 200.000 wordt bijvoorbeeld verlaagd van 20% naar 15%.

Als u naar het belastingtarief kijkt, wordt de BV als bedrijfsvorm dus eerder aantrekkelijk in de komende jaren. Want het belastingtarief voor BV’s wordt verlaagd. Het tarief voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemers) niet. Voor IB-ondernemers gaat de belastingdruk zelfs omhoog, want het fiscale voordeel van alle ondernemersaftrekposten wordt verkleind in de komende jaren. De aftrekposten voor ondernemers in box I mogen dan niet meer worden afgetrokken tegen het toptarief, maar alleen tegen het lage tarief van 37,05%. Bij een ondernemersaftrek van € 20.000 voor een IB-ondernemer met een inkomen in het toptarief, is dat een nadeel van € 2.500 per jaar (49,5% toptarief - 37,05% laag tarief x € 20.000 = circa € 2.500). (Bron en meer: Flynth, 7 dec. 2018)

Wetsvoorstel voor personenvennootschap nieuwe stijl

Er zijn in Nederland ongeveer 231 duizend personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Vooral in het mkb, de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van deze personenvennootschappen.

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en beroepsbeoefenaren, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid in een persbericht. "Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap - zonder nadere afspraak - op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel."

Onder de personenvennootschap vallen in het wetsontwerp in plaats van drie nog maar twee rechtsvormen: namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen.

Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Het wetsvoorstel volgt op een eerder ontwerp dat door een werkgroep onder voorzitterschap van prof. M. van Olffen is uitgebracht. (Bron: Accountant, 22 feb. 2019)

Geen verschil VOF en maatschap

Het onderscheid tussen de VOF en de maatschap verdwijnt op 1 januari 2020. Er komt één vorm voor terug: de vennootschap naast de commanditaire vennootschap (CV). Overdracht van een bedrijf en in- en uittreden van vennoten wordt daardoor makkelijker.

Gerelateerd nieuws en/of opinies: DGA Sociale verzekeringen    Dwangsom