Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?

Opinie  |  zo 29 mrt 2020  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , ,


Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel.  Na even puzzelen wordt het wel duidelijk bij welk loket de aanvrager moet zijn en voor welke regeling deze zich eventueel kwalificeert.

Toch zijn er nog veel open eindjes. In de eerste plaats:
Hoe vraag je een tegemoetkoming aan en bij wie, welk loket? Maar dat zal binnenkort wel duidelijk worden.
Maar welke zaken zijn nog vrij onduidelijk, laten we er een paar noemen:

 • Geldt voor de berekening van de tegemoetkoming ook het maximum dagloon?
Staatssecretaris Wiebes kon geen antwoord geven op de vraag of de regeling ook voor beroepsvoetballers geldt. Naar onze mening kun je die niet uitsluiten, maar het lijkt ons logisch dat hiervoor het maximum dagloon geldt. En dus ook voor de leidinggevenden in een organisatie, die meer verdienen dan de “loongrens”.
Wat is de definitie van loon? Wat telt wel en niet mee. Is de “polisadministratie” leidend?
 • Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?
A. De gemiddelde omzet van 3 maanden voor 1 maart 2020?
B. De omzet die periodiek wordt gemaakt in die periode, seizoensinvloed, prognose?
C. De omzet die gemaakt werd of nog gemaakt wordt op basis van facturering?
D. De omzet die in dezelfde periode het jaar ervoor is gemaakt?
 • Een DGA is  fiscaal gezien een werknemer en moet een aanvraag indienen bij het UWV. Wat is dan zijn loon, inkomen(sverlies)?
 • Een ZZP-er moet een aanvraag indienen bij de Gemeente voor een Bijstandsuitkering (aanvulling tot sociaal minimum), waarbij geen rekening wordt gehouden met vermogen en inkomen van de partner. Maar hoe stel je voor deze beroepsgroep de vermindering van omzet vast? Lees ook
 • Bij welk bedrag is een accountantsverklaring nodig? En is de zelfstandige AA dan ook een accountant?
 • Bij een daling van de loonsom wordt rekening gehouden met de hoogte van de tegemoetkoming. Maar als nu een loonsverhoging al is toegezegd (periodiek, cao, promotie), wordt dan ook rekening gehouden met de verhoging van de loonsom?
 • Wat doen we met de loonsom van een werknemer die met onbetaald verlof is of ouderschapsverlof?
 • Werknemer is per 1 maart ontslagen, maar krijgt nog 3 maanden salaris mee? Telt dat mee voor de loonsom?
 • Wat is de definitie van "loon"? Telt dan de ornregelmatigheidstoeslag mee, de ploegendiensttoeslag of de vakantietoeslag?
 • Hoe lang mag de werkgever de reiskosten onbelast doorbetalen? Net als bij ziekte: de lopende maand en de volle maand daarna?
 • Als ik thuiswerk om op de kinderen te passen, is dat dan calamiteitenverlof of gewoon thuiswerken?
 • Ik werkte in Duitsland en ben werkloos geworden vanwege coronavirus, ik woon nu weer in Nederland, heb ik dan recht op een ww-uitkering of vergoeding in Nederland?
 • Voor zelfstandigen is er sprake van een aanvulling tot het "Sociaal minimum", dat is een hoger bedrag dan het bedrag van de Bijstandswet, dat kennelijk door sommige gemeenten gehanteerd gaat worden. Wat moet het zijn? De bedragen zijn voor gehuwden/samenwonend bruto € 1.653,65 en voor alleenstanden € 1.219,09. Dat komt neer op respectievelijk ongeveer € 1.523,00 en € 1.126,00 netto.
 • Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen mogen geen werknemers worden ontslagen. Wanneer een aflopend contract niet wordt verlengd, is dat een ontslag? Of wanneer een medewerker in de proeftijd wordt ontslagen, vervalt dan de tegemoetkoming?
 • En bij welk digitaal loket van het UWV moet de werkgever een aanvraag indienen? Inmiddels bekend UWV (6-4-2020)
Mogelijk heeft u zelf nog een interessante vraag geef die dan aan ons door. Wie weet kunnen wij het antwoord vinden en samen met u delen met onze lezers. info@hr-kiosk.nl 

Op veel vragen zijn inmiddels de antwoorden bekend, zie: Noodmaatregel toegelicht

 
 
Lees meer

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info