Noodmaatregel Voor Werkbehoud


1. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... uit, in 2020 was dat nog 650 miljoen. In het voorjaar van 2020 is de subsidieregeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) ingevoerd. Werkgevers die te maken hebben met ...

2. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... minder werk binnen het hele bedrijf hebben. (Bron: FME, 20 feb. 2020) Zie hernieuwde informatie de Noodmaatregel Voor Werkbehoud. Cijfers dekkingsgraad 2020 De gemiddelde dekkingsgraad van de ...

3. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... gewerkte uren WW kan aanvragen. Deeltijd-WW is nu echter vervangen door de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (zie hieronder) Kan er nog NOW worden aangevraagd? ...

4. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdververkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) In Nederland geen totale lockdownVerruiming BMKB-regeling voor ...

5. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... gezet. Vakantietoeslag valt grotendeels buiten de NOW-subsidie In het kader van de Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor Werkbehoud (Now) (zie deze subsidie) betaalt het UWV gedurende ...

6. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
... bij problemen coronavirus 100 aanvragen werktijdverkorting 5000 aanvragen werktijdverkorting Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW) Bijstandsregeling voor ZZP'ers oog soms krom ...

7. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?   19 maart 2020
29 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , , ,
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel. Na even puzzelen ...

8. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud   20 maart 2020
23 maart 2020  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Alle getroffen ZZP-ers krijgen voor een periode van drie maanden een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimumloon 2020. Het sociaal minimum bedraagt € 1.653,60 (bruto) is € 1.523,60 ...

9. Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) uitgebreid   15 april 2020
16 april 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De uitbreiding betreft onder meer de vrijstelling van invoerrechten en btw voor de invoer van goederen die nodig zijn in de bestrijding van het coronavirus alsmede de vrijstelling van btw voor het ...

10. Details van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud bekend   1 april 2020
1 april 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
De details van de noodmaatregel zijn bekend. Toch zal de regeling nog veel vragen oproepen bij de ondernemingen hoe men nu exact verliezen en looncompensaties moet vaststellen. Gelukkig wordt in ...

11. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanwege Coronavirus   17 maart 2020
19 maart 2020  | Overheid UWV  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
... kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), later Noodmaatregel voor Werkbehoud genoemd. Een van de maatregelen is dat werkgevers een aanvraag ...

12. NOW 3 met drie tijdvakken verlengd   23 september 2020
25 september 2020  | LIW  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die per 1 oktober 2020 afloopt (NOW 2) wordt met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd (NOW 3). De noodmaatregel voorziet in een ...

13. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers   27 maart 2020
30 maart 2020  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , ,
... de knel komen door de Corona-crisis. De Tozo regeling lijk als twee druppels water op Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor Werkbehoud (TNO). Centraal formulier in de ...

14. Vakantiegeld kan later, maar welk deel dan?   14 april 2020
14 april 2020  | HR-kiosk RADAR  | Andries Bongers  | , , , , , , ,
... opschorten, zij kunnen immers, zo zei Busker, ook voor het vakantiegeld een beroep doen op de Noodmaatregel 0verbrugging behoud Werkgelegenheid (NOW). Dus volgens Busker betaalt het UWV ook ...

15. Wat is de definitie van loon in het kader van de tegemoetkoming?   22 maart 2020
24 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
Vragen die wij zelf hebben en door lezers worden gesteld gaan over de definitie van loon en kostenvergoedingen? De redactie van HR-kiosk is van mening dat wanneer de medewerker thuis blijft de ...

16. Welke tegemoetkoming wanneer bedrijf vanwege coronavirus wordt gesloten?   28 februari 2020
28 februari 2020  | , , , ,
... dat op 16 maart geen Werktijdverkorting vanwege Coronavirus meer kon worden aangevraagd omdat de Noodmaatregel voor Werkbehoud van kracht geworden is. ...


16 items