Ondernemingsraad


1. Ondernemingsraad   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

2. Ondernemingsraad   15 maart 2011
29 november 2014  | 
... Als regel is instemming ook vereist als in het verleden arbeidsvoorwaarden met toestemming van de Ondernemingsraad zijn vastgesteld of als de werkgever en de OR aanvullende afspraken over ...

3. Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
... nabetaling voor chauffeurs af. (Bron: ANP Producties e.a., 12 apr. 2017) Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad. ...

4. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... Kritische noten SER Nationale verkiezingsdag OR? Cijfers Kabinet werkt toe naar rijksbrede ondernemingsraad SER-rapport 'Discriminatie werkt niet' SER geeft tips aan ondernemingsraden en ...

5. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
28 maart 2020  |  , , ,
Inhoud Wanneer een ondernemingsraad? Gang naar de kantonrechter Wet Medezeggenschap Kleine Ondernemingen Krimp naar minder dan 50 werknemers, OR opheffen? Verkiezingen Georganiseerden en ...

6. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... (WOR) is het instemmingsrecht van de OR geregeld. Hierin is onder andere geregeld dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij wijzigingen van de pensioenovereenkomst (ongeacht ...

7. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... gewijzigd Stem or bij faillissement? Bedrijf moet or betrekken bij topsalaris Geen adviesrecht ondernemingsraad in faillissement Medezeggenschap pensioen in kleine bedrijven niet gewenst or ...

8. Relatie vakbonden en ondernemingsraad   20 maart 2009
18 maart 2019  |  , ,
... vakbonden en ondernemingsraden kan beter Complex relatie De relatie tussen vakbonden* en ondernemingsraad is gecompliceerd. Eén van de terreinen waarop dat zichtbaar wordt, is dat van ...

9. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen hoge inkomens extra belast Stichting Nederlands Participatie ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... welzijn en maatschappelijke dienstverlening door een aanbestedings-/subsidietraject Advies van de ondernemingsraad Beoordeling noodzaak verval van arbeidsplaatsen Verval arbeidsplaatsen in een ...

11. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

12. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en overlegt over de plannen. U moet meestal ook de ondernemingsraad om advies vragen. (Bron: UWV, 2017) Checklist om vervallen van een functie te ...

13. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... Vereniging Ambtelijk secretarissen hebben ook een vereniging, Vasmo genaamd. Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad. ...

14. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... App voor Wet werk en zekerheid App voor Pensioen App voor Wetswijzigingen App voor Wetten Ondernemingsraad App voor Transitievergoeding App voor Ontslag App voor Feedback App voor Interne ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor belasting beïnvloeden de hoogte. Dit is een collectieve regeling die is afgesproken met de ondernemingsraad. In de jaren 2015 tot en met 2017 maakte het bedrijf winst en kreeg iedere ...

16. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... van kracht werd. Goed plan? Meningen zijn verdeeld. (Bron: Nieuwsmeldingen.nl, 1 feb. 2017) NB: De ondernemingsraad kan via het initiatiefrecht (artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden) een ...

17. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... Inventarisatie Drie niveaus Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Regeling voor groepen werknemers Ondernemingsraad Eenzijdig wijzigingsbeding Administratie aanpassen Inventarisatie De werkgever ...

18. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Hij kan hiervoor een contract sluiten met een Arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. De ...

19. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... de arbocatalogus in hun organisatie. De Tool bevraagt u in totaal 28 vragen als werkgever of als ondernemingsraadlid over vijf aandachtsvelden; de bedrijfscultuur, het arbobeleid, de ...

20. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... (tool) een griepprik heeft opgenomen, mag de werkgever die aan de werknemers geven. De ondernemingsraad heeft een beslissende stem om de griepprik in het preventie- en verzuimbeleid op ...

21. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Meer preventie op het werk. * Betrokkenheid medewerkers bij arbeidsgerelateerde zorg: De ondernemingsraad moet meer invloed krijgen op het bedrijfsgezondheidsbeleid. Momenteel stemt de ...

22. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... desbetreffende bepalingen in de wegwijzer dienovereenkomstig worden aangepast, na overleg met de Ondernemingsraad. Maar nu nadrukkelijk een clausule is opgenomen dat wanneer minder dan 25.000 km ...

23. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad (OR) bespreken. De OR moet vooraf ingestemd hebben met de camera’s voordat de ...

24. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... apps beschikbaar, onder meer Arbeidstijdenwet, Arbeidsrecht, Pensioen, Wetswijzigingen, Wetten ondernemingsraad en voor whitepapers bij Xpert; Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil ...

25. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... ingesteld. De bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert bij meningsverschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad over de naleving van bepalingen in de WOR. De bedrijfscommissie tracht een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (265 totaal)