Ondernemingsraad    Bedrijfscommissie 


Ambtelijk secretaris

Datum laatste wijziging: 20 februari 2018  |  Trefwoorden: Ondernemingsraad, Secretaris, 2012, Medezeggenschap

Inhoud

  1. Schakel
  2. Groei
  3. Drie niveaus
  4. Ontslagbescherming
  5. Vereniging

Schakel

De WOR (artikelen 17 en 22) geeft de OR de mogelijkheid om met de bestuurder overleg te voeren over voorzieningen die de OR nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Vaak doet een gekozen secretaris zijn OR-werk (vooral notuleren) naast zijn gewone functie. Steeds meer (grotere) ondernemingen kiezen voor een zogeheten ambtelijk secretaris, die een belangrijke schakel voor een goed functionerend OR-secretariaat kan zijn en een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van de OR en de verbetering van de relatie OR en bestuurder. Een ambtelijk secretaris is geen lid van de OR en heeft dus ook geen stemrecht.

Groei

De laatste jaren is de tendens ontstaan om de aanstelling en het aantal uren van een professionele ambtelijk secretaris ook via de CAO te regelen. Zo is in de CAO voor de gezondheidszorg bepaald dat de OR recht heeft op het aanstellen van een ambtelijk secretaris, te weten 2 uur voor elk OR-lid. Naar schatting zijn er anno 2010 tussen twee- en drieduizend ambtelijk secretarissen in Nederland.

Drie niveaus

De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kan men op drie niveaus indelen:
  • het eerste niveau ambtelijk secretaris beperkt zich Vooral tot secretariële werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het notuleren en voorbereiden van vergaderingen en het verzorgen van in- en uitgaande correspondentie;
  • het tweede niveau ambtelijk secretaris houdt naast het bieden van secretariële en organisatorische ondersteuning zich (beperkt) bezig met beleidsmatige vraagstukken. Zo ziet de ambtelijk secretaris erop toe dat wetten worden nageleefd en levert hij een bijdrage aan het opstellen van de medezeggenschapsbegroting en het bewaken van het OR-budget;
  • het derde niveau houdt zich vooral bezig met beleidsmatige vraagstukken. Zo bereidt hij onder meer OR-adviezen en -instemmingszaken voor.

Ontslagbescherming

De ambtelijk secretaris mag dan geen lid van de OR zijn, hij geniet net als de OR-leden wel ontslagbescherming. Jurisprudentie heeft dit nog eens bevestigd.

Vereniging

Ambtelijk secretarissen hebben ook een vereniging, Vasmo genaamd.

Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad.

EXPERT

Theo Brasse

Theo Brassé

Theo ondersteunt ondernemers en hun ondernemingsraden die medezeggenschap zien als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Meer informatie over Theo Brassé

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ondernemingsraad    Bedrijfscommissie