Spreekrecht aandeelhoudersvergadering    Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) 


Vergezelrecht Arbeidsinspectie

Datum laatste wijziging: 20 november 2016  |  Trefwoorden: Ondernemingsraad, Arbeidsinspectie, Vergezelrecht, Medezeggenschap

Anoniem inschakelen van de Inspectie

De OR heeft het recht om de Inspectie SZW in te schakelen, eventueel anoniem. De OR mag vragen om de Inspectie SZW onder vier ogen te spreken en te raadplegen. Als de inspectie zelf een inspectiebezoek brengt aan het bedrijf, heeft de OR het recht om de Inspectie SZW te vergezellen, dus ook bij een onderzoek naar een ongeval. Een afschrift van het rapport dat de Inspectie SZW hierover opstelt, wordt aan de OR gezonden. 

Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Spreekrecht aandeelhoudersvergadering    Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)