Malafide uitzendbureaus misbruiken ontslag op staande voet

vr 24 mei 2024  |  Bron: HR-kiosk & ANP  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Uitzendbureaus misbruiken ontslag op staande voet als constructie voor financieel gewin, stelt de Arbeidsinspectie na onderzoek bij dertien uitzendbureaus die arbeidsmigranten hebben werken in de vleesverwerkende industrie. Het gaat in de meeste gevallen om mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Let wel: deze misselijke toestanden bestaan al meer dan 20 jaar en geen enkele instantie w.o. niet alleen de Arbeidsinspectie, maar ook UWV en de Belastingdienst doen helemaal  niets aan deze misstanden. En ook Gemeenten erkennen de rechten van de werknemers niet.

Bij drie van de onderzochte bedrijven was er bij 40 tot 80 procent van de werknemers sprake van ontslag op staande voet. In de administraties van die drie bedrijven staan in totaal meer dan 7000 vermeldingen van ontslag op staande voet. Hierdoor stoppen betalingen aan de werknemer direct. Voor uitzendbureaus is dat financieel gezien gunstig, maar werknemers zijn er de dupe van, signaleert de Arbeidsinspectie.
De werknemer loopt bij ontslag op staande voet opgebouwd vakantiegeld en uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen mis. Het gaat vaak om honderden euro's of meer, schrijft de Arbeidsinspectie. Ook is de werknemer in formele zin "verwijtbaar werkloos", waardoor diegene bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering verliest.

Verrekening op 'eindafrekening

Als een werknemer steelt, geweld toepast of op een andere manier iets doet waardoor het voor de werkgever niet meer redelijk is om diegene in dienst te houden, kan die op staande voet worden ontslagen. De werknemer is de werkgever dan een vergoeding verschuldigd, bijvoorbeeld voor kosten om vervanging te regelen. Praktisch voor de werkgever is om die te verrekenen met de 'eindafrekening' van de werknemer. Deze komt bijna altijd uit op 0 euro, schrijft de Arbeidsinspectie.

Werknemers zijn er bovendien vaak niet van op de hoogte dat ze op staande voet zijn ontslagen, zegt de Arbeidsinspectie ook nog. Vaak gaan ze daarna weer aan de slag voor hetzelfde uitzendbureau. Door die onwetendheid stappen werknemers vermoedelijk maar weinig naar de rechter om het ontslag aan te vechten, terwijl dat bij ontslag op staande voet wel mogelijk is.

Maatregelen

De Arbeidsinspectie gaat samen met andere overheidsinstanties kijken hoe ze misbruik van de constructie kunnen voorkomen.
Al jarenlang kunnen malafide, louche uitzendbureaus ongestoord hun valse parktijken uitoefenen en geen instantie die er wat aan doet. Sterker nog de instanties die wat zouden kunnen doen, blijven niet alleen op hun handen zitten, maar ontkennen de rechten die deze werknemers gewoon hebben.
Deze toestanden zijn ontstaan nadat in 1998 Ministers Asscher (PvdA) en Wiebes (VVD) de certificering van uitzendbureaus hebben opgeheven in het kader van de "vrije markt"  Lees Uitzendbureau of koppelbazen? | HR-kiosk.nl


Lees meer