Gemeenten


1. 1-loketgedachte   20 maart 2009
1 augustus 2018  |  , ,
Inhoud Overheid EB-adviseur Nederlandse Federatie voor Eb-Adviseurs Gemeenten temperen ambities één-loket-gedachte Steden en Rijk sluiten City Deal Overheid Het ontstaan van de ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... aan te pakken. Het zijn Start People, Creyf’s, Unique, en USG Restart. Met Werk richt zich op gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Bijstand ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma Impuls Vakmanschap ...

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... beroep kunnen doen voor hun werknemers. Zij hebben geen idee welke regelingen beschikbaar zijn bij gemeenten en overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Slechts ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het kopen van alcohol. Het toezicht hierop is decentraal bij de gemeenten belegd. In de praktijk is het echter nauwelijks uitvoerbaar om toezicht te houden bij ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... organisaties Ervaringen AVG van profit organisaties AVG-koorts voorbij, maar problemen houden aan Gemeenten niet proactief met AVG Foto's van bedrijfsevenement vaak overtreding AVG Verzekeren ...

7. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen ...

8. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Algoritme wijst ideale kandidaat aan Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme Voordelen Vooroordelen Solliciteren per ...

9. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... niet geschikt is om openbaar te maken (Bron: Rijksoverheid). In het openbaar bestuur (rijk, gemeenten, provincies, waterschappen) gaan door de vergrijzing veel ambtenaren de komende jaren ...

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... werknemers Wat als de uitleg op de bijsluiter te ingewikkeld is? Laaggeletterdheid kost veel geld Gemeenten maken werk van klare taal Tel mee met taal Landelijke dag basisvaardigheden Teksten ...

11. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel ...

12. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... leeftijd. Een dergelijk pensioenontslagbeding is bijvoorbeeld opgenomen in artikel 2.10 van de cao Gemeenten en de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties, artikel 7.1 onder b van de cao ...

13. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De artsenfederatie stelt voor om proeftuinen te starten met werkgevers, verzekeraars en gemeenten en andere experimentele vormen. (Bron: PW, 9 jun. 2017) Onderzoeksraad voor Veiligheid ...

14. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Meer huishoudens met risico op armoede in 2017 Aanpak kinderarmoede hoger op de agenda van gemeenten Geld voor armoede besteed aan andere zaken Van werkenden loopt ZZP’er meeste risico ...

15. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... park & straatdesign, Loratec en Hibernis, hebben samen een slimme prullenbak ontwikkeld, die gemeenten van overvolle prullenbakken kan afhelpen en ze ook onnodige uren en benzine kan sparen. ...

16. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... behalve voor beroepen als politieagent en sommige beveiligingsfuncties. Instanties als gemeenten en UWV hebben voor vluchtelingen dezelfde verantwoordelijkheden als voor andere ...

17. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... dienstverlening heeft het kabinet 30 miljoen aan UWV beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 hebben UWV en gemeenten in alle 35 arbeidsmarktregio's een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers. Het ...

18. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... ziekenhuizen), financiële dienstverlening (o.a. banken, verzekeraars) en openbaar bestuur (o.a. gemeenten). Er zijn veel datalekken waarbij gegevens per ongeluk bij iemand anders terecht komen ...

19. Basisinkomen   29 augustus 2016
10 februari 2019  |  ,
... geld’ geven aan bijstandsontvangers zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. De gemeenten hebben alleen nog toestemming nodig van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Voor gemeente ...

20. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... geld’ geven aan bijstandsontvangers zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. De gemeenten hebben alleen nog toestemming nodig van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Voor gemeente ...

21. Bedrijfsvakschool   18 augustus 2012
16 februari 2019  |  , , ,
... maakt men gebruik van de ervaring die is opgedaan in fietstechniek, met Bikeflex Academy. Ook gemeenten en UWV’s hebben belangstelling. Omdat de startkwalificaties beperkt zijn, zien zij ...

22. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... die op 2030 mikken. Om de doelstelling te halen, is volgens Van Dijk samenwerking met de gemeenten nodig om de huidige versnippering van milieuzones tegen te gaan. 'Er moeten daarnaast ...

23. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... Volgens het CBP kunnen mensen niet in vrije wil toestemming geven, omdat ze afhankelijk zijn van gemeenten en / of uitkeringsinstantie. (Bron: Privacybarometer, nov. 2015) Werkgevers in de knel ...

24. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... instroom. Arbeidsbeperking Voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking gaan over naar gemeenten, net als thuiszorg- en jeugdzorgvoorzieningen. Daarvoor is in 2015 400 miljoen extra ...

25. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... uitgebreid Minister Hoekstra van Financiën gaat de BTW-sportvrijstellingen in 2019 uitbreiden. Gemeenten worden vanaf 2019 volledig gecompenseerd voor de BTW op kosten van aanleg, renovatie, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (504 totaal)