Werkbedrijven


1. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven ...

2. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten vakmanschap in de spotlight zetten Leerwerkbedrijven huiveren van transitievergoeding Opleidingsbedrijven Bouw luiden noodklok Centraal ...

3. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. ‘Met deze CAO wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, een ...

4. Gevaarlijk werk   15 mei 2014
24 september 2019  |  ,
... regelmatig de regels over arbeidstijden, het minimumloon en vakantiegeld. Alleen al bij de loonwerkbedrijven constateerde de inspecteurs 336 overtredingen. Die gingen vooral over de ...

5. Overzicht Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's)   10 juli 2023
10 juli 2023  |  , , ,
... Organisaties Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 Waterschappen Energie Netwerkbedrijven Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 Netwerkbedrijven Energie ...

6. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
... BDO heeft hierover een rapport geschreven "Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven", november 2019. Het rapport geeft een beschrijving van een aantal voorbeelden in ...

7. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... banen mee bij de werkgever waar uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers uit de sociale werkbedrijven (sw) daadwerkelijk aan de slag zijn. Van de 12.277 banen die tot stand zijn gekomen ...

8. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... te maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven. Ook werkgevers, waar geen sprake is van missstanden, worden door de maatregel ...

9. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... doet mee: het werkbedrijf Infrastructuur 5. Perspectief is gericht op vorming 35 regionale werkbedrijven, die zorg dragen voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Gemeenten hebben de lead ...

10. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot hogere vergoedingen Nieuwe weeffout in Wet Werk en Zekerheid kost werkgevers miljoenen Leerwerkbedrijven huiveren van transitievergoeding Asscher moet eigen uitzendbeleid verdedigen CNV ...

11. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
... sociale werkvoorziening Jonggehandicapten tussen wal en schip Gemeenten 190 miljoen euro kwijt aan werkbedrijven Jaarrapport Wsw-statistiek 2017 (Panteia) Veel tijdelijke contracten voor ...

12. Leerwerkbedrijven huiveren van transitievergoeding   19 maart 2015
20 maart 2015  | HR Praktijk  | Fred Barkhuis  | 
Sectoren vrezen dat leerbedrijven in het nauw komen door de transitievergoeding in het ontslagrecht. De transitievergoeding, die per 1 juli 2015 aan vertrekkende werknemers moet worden betaald, ...

13. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
8 oktober 2014  | Divosa  | Fred Barkhuis  | 
... helpen. In elk arbeidsmarktregio wordt een Werkbedrijf ingericht. Gemeenten hebben de lead bij de Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het ...

14. Gemeenten betalen 190 miljoen euro aan werkbedrijven of doorleren   25 juni 2018
28 juni 2018  | Binnenlandsbestuur  | Fred Barkhuis  | ,
Gemeenten moeten in 2018 als gevolg van rijksbezuinigingen op de sw-bedrijven naar verwachting 190 miljoen euro ophoesten, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

15. 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet   22 oktober 2014
27 oktober 2014  | VNG  | Fred Barkhuis  | 
Staatssecretaris Klijnsma van SZW stelt € 35 miljoen extra beschikbaar voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de 35 regionale Werkbedrijven.

16. Evaluatie vier jaar Participatiewet   8 november 2019
11 november 2019  | BDO  | Fred Barkhuis  | , , , ,
BDO heeft het rapport "Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven" uitgebracht. Het rapport geeft een beschrijving van een aantal voorbeelden in ons land waarbij er veranderingen zijn ...

17. Meer banen voor mensen met beperking door herontwerp werkprocessen   2 december 2015
3 december 2015  | Arbeidsmarktregio's, Werkbedrijven, Participatiewet, Inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW)  | Fred Barkhuis  | , , ,
Werkgevers die invulling willen geven aan hun toezegging om 125.000 extra banen voor mensen met een beperking te creëren, doen er goed aan het Inclusief Herontwerp van Werkprocessen (IHW) toe te ...

18. Paragraaf Particatiewet meer overzichtelijk   7 oktober 2014
8 oktober 2014  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 
Paragraaf Participatiewet is opgedeeld in de subparagrafen Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven, Loonwaardebepaling, Participatiewet (inleiding), Quotumregeling, Regeerakkoord 2012 en Subsidies en ...

19. Uitgifte Participatie Certificaat   6 maart 2017
7 maart 2017  | Opnaarde100000.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
Een Participatie Certificaat vertegenwoordigt een financiële waarde die kan worden benut om een kandidaat extra ondersteuning te bieden om aan het werk te gaan, mét een contract. Het geld wordt ...

20. Versoepeling Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voor bonafide werkgevers   18 november 2015
19 november 2015  | HR Praktijk  | Fred Barkhuis  | , , ,
... te maken op het inhoudingenverbod op het wettelijk minimumloon voor bonafide werkgevers en sociale ...

21. Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand   15 december 2017
18 december 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een arbeidsbeperking wordt aangevuld tot minimumloon. Dit gaat om mensen die vanuit de Participatiewet ...

22. Zorgen om arbeidsbeperkten   15 juni 2016
17 juni 2016  | Payforpeople  | Fred Barkhuis  | ,
... Participatiewet‘ dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe ...


22 items