Wml


1. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
Inhoud Minimumloon verschilt per regio in VS Duitsland heeft een minimumloon Minimumloon in België Name and shame in Engeland Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5% Bloemenkwekers in ...

2. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... werknemers dienen fors meer klachten in Belastingplan 2016 Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML Regeling dienstverlening aan huis (belastingvrij klussen) Wetsvoorstel minimumloon van 23 ...

3. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
... Kan de werkgever dat niet, dan riskeert hij andermaal een boete. Volgens de Inspectie SZW geldt WML tot 12 mijl buiten de Nederlandse kust, dit is van belang voor de bemanning van baggerschepen ...

4. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... heeft ingestemd. Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Om een ...

5. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... invoering Wet aanpak schijnconstructies en uitzonderingen De wet verbod inhoudingen minimumloon (WML) wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. En wat de inhoud van de wet betreft, komen er ...

6. Minimum vakantiebijslag (Wml)   15 juni 2015
2 augustus 2019  |  , ,
... 8% Betaling uiterlijk in juni Op wie van toepassing De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wml) is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid ...

7. Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)   20 maart 2009
10 mei 2018  |  ,
Alweer zo'n onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Wat er aan de hand was en is, treft de lezer in de zes subrubrieken aan. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

8. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor ...

9. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... zullen moeten houden; hoewel het minimumloon in Nederland geldt tot de AOW-gerechtigde leeftijd (WML, artikel 7, lid 1), mag de werkgever aan de AOW-gerechtigde niet minder dan het minimumloon ...

10. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... lid 1, BW); seksediscriminatie (7:646 BW); wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag (wet WML); opzegverboden (7:670 BW). In bovengenoemde wetten is dus ook het afwijken vanwege een ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

12. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... een overbruggingsregeling ontworpen. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% WML en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht ...

13. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... BBL-leerling hiervoor in aanmerking. (Bron: AWVN, 24 mei 2017) 1 Zie subrubriek Leeftijdsbeloning (WML) ROVC Techbarometer helpt bij keuze bijscholing technisch personeel ROVC Techbarometer helpt ...

14. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

15. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een aantal aanpassingen in de Wet minimumloon (WML) uit tot 1 januari 2018. Het gaat om aanpassingen met een negatief effect op het toepassen ...

16. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

17. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud ​Begrip detachering Collegiale inlening Arbeidspool Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en ...

18. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... nodig is voor de uitvoering van het werk waarvoor de werknemer beloning ontvangt (art 12-4 WML). Over die ene maand, waarop de medewerker niet het minimum loon ontvangt, is de werkgever ...

19. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

20. Hervorming belastingstelsel   19 juni 2013
18 november 2021  |  , , , ,
... tabelcorrectiefactor medebepaald aan de hand van de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari van het lopende jaar ten opzichte van het WML per 1 januari van het ...

21. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
Inhoud Organisatie Hoofdtaken van de Inspectie SZW Tewerkstelling vreemdelingen Ander taken Meldpunt Maatregelen Boetes In beslagname administratie Inspectievakantie Check eigen bedrijf door bril ...

22. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
Inhoud Jeugdwerkloosheid Jongeren (bijstand) Leeftijdsbeloning Werktijden jongeren Leerplicht Jongeren moeten baan onder hun niveau accepteren Arboregels vakantiewerk Aantal voortijdige ...

23. Lage inkomensvoordeel (tabellen)   25 mei 2017
9 januari 2024  |  , , ,
... 2024 Per 1 januari 2023 is de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) ingegaan. Dit resulteert in een grotere groep medewerkers die voldoet aan het ...

24. Loon in natura   20 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... het netto equivalent van het wettelijk minimumloon in euro's giraal worden overgemaakt (art 7a WML). Het is in beginsel ook niet toegestaan om het geld anders uit te keren, zoals in vreemde ...

25. Loonbetaling   4 maart 2011
19 mei 2021  |  , ,
Inhoud Betalingstijdvak Werkgever betaalt te laat Niet werken, geen loon Loondoorbetalingsverplichting Loonstrook Invoering SEPA Werkgevers hebben begrip voor de loondoorbetalingsverplichting bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (159 totaal)